Gå til innhold

Peru - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Peru ble iverksatt 1. juli 2012. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

Iverksettelsesrundskriv peru.pdfIverksettelsesrundskrivet (89 kB)

For ytterligere opplysninger, og avtalen på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

opprinnelsesregler peru.pdfOpprinnelsesreglene (273 kB)

Listeregler peru.pdfListereglene (385 kB)

Opprinnelsesbevis peru.pdfOpprinnelsesbevis (236 kB)

Landbruksavtalen_engelsk peru.pdfBilateral landbruksavtale (807 kB)

RÅK peru.pdfRÅK (435 kB)

Fisk peru.pdfFisk (223 kB)

Tollnedtrapping peru.pdfTollnedtrapping (4,4 MB)