Gå til innhold

Marokko - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen EFTA - Marokko ble iverksatt 1. desember 1999. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

MAROKKO-IVERK1.pdfIverksettelsesrundskriv (99 kB)

For ytterligere informasjon se www.efta.int.

Vedlegg

EUR-MED listeregler okt09.pdfListeregler (311 kB)

Opprinnelsesreglene.pdfOpprinnelsesreglene (90 kB)

31104 vedlegg IIIa_ EUR1.1.pdfEUR.1 varesertifikat (200 kB)

31105 vedlegg IIIb - EUR-MED TC.1.pdfEUR-MED varesertifikat (42 kB)

31106 vedlegg IVa - Fakturaerklæringer TC.1.pdfFakturaerklæring (81 kB)

31107 vedlegg IVb - Fakturaerklæringer EUR-MED TC.1.pdfFakturaerklæring EUR-MED (83 kB)

tabell V til prot A.pdfTabell V til Protk. A (18 kB)