Gå til innhold

Albania - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Albania ble iverksatt 1. august 2011. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007 innebærer at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

iverksettingsrundskriv Albania.pdfIverksettelsesrundskrivet (96 kB)

For ytterligere opplysninger på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

Opprinnelsesreglene AL.pdfOpprinnelsesreglene (85 kB) 

Listeregler AL.pdfListeregler (433 kB) 

Varesertifikat EUR.1 AL_1.pdfVaresertifikat EUR-1 (202 kB) 

Varesertifikat EUR-MED AL.pdfVaresertifikat EUR-MED (47 kB) 

Fakturaerklæring AL.pdfFakturaerklæring (10 kB) 

Fakturaerklæring EUR-MED AL.pdfFakturaerklæring EUR MED (9 kB) 

Handelsfasilitering AL.pdfHandelsforenklinger (16 kB) 

Landbruksavtalen AL.pdfLandbruksavtalen (396 kB) 

Unntatte varer AL.pdfUnntatte varer (39 kB) 

Fisk AL.pdfFisk (13 kB)