Gå til innhold

Varer av utdannende, vitenskapelig og kulturell art

Du kan få toll- og merverdiavgiftsfritak ved import av visse varer av utdannende, vitenskapelig og kulturell art.

Regelverk