Gå til innhold

Ødelagt vare

Noen ganger blir varer ødelagt før fortollingsprosessen er gjennomført. Slike varer er avgiftsfrie.

Skadene må ha oppstått under transporten, eller mens varen har vært på tollager.

For å få avgiftsfritak er det et vilkår at varene blir destruert av, eller etter avtale med, Tolletaten.

Hvis varene ikke er fullstendig ødelagte, kan det være aktuelt med delvis nedsettelse av beregningsgrunnlaget.