Gå til innhold

Bøker

Du skal ikke betale toll eller merverdiavgift på bøker til eget bruk.

Fritaket for merverdiavgift gjelder som regel også

  • aviser og tidsskrifter
  • tegneserier utgitt i bokform
  • sangbøker
  • lydbøker som har samme innhold som en trykt bok
  • Fritaket gjelder ikke for bøker som selges sammen med en annen type vare og som inngår som en del av en felles vareenhet.


Eksempler

  • Du betaler merverdiavgift for en bok som du bestiller sammen med en t-skjorte som en samlet vare med felles pris.
  • Du betaler ikke merverdiavgift hvis du bestiller en bok samtidig med andre varer fra samme nettbutikk, og der boka bestilles uavhengig av de andre varene.

Det kan i enkelte tilfeller være vanskelig å vite hva som regnes som en bok og ikke.

Eksempler på hva som ikke er en bok