Gå til innhold

Tips Tolletaten om smugling

Tolletaten ønsker tips fra publikum om smuglingsaktivitet. Tipstelefonen er døgnåpen og du kan tipse anonymt. Ring telefon 0 48 12.

Tolletaten har taushetsplikt om opplysninger vi mottar og opplysningene vil bli behandlet konfidensielt.

Tolletaten vil ikke ta kontakt tilbake uten at dette er spesielt avtalt med deg. Det vil være opp til deg om du vil oppgi navnet ditt og eventuell annen kontaktinfo.

Ved mistanke om smugling ønsker vi opplysninger om:

  • Hvem er involvert i smuglingen? Navn på personer, firma eller andre opplysninger som kan bidra til identifisering
  • Hva slags vare skal smugles?
  • Hvor vil smuglingen bli foretatt?
  • Når vil smuglingen skje? Tidsangivelse så langt det lar seg gjøre
  • Hvordan smugles varen? Transportmåte, eventuelt transportmiddelets kjennemerke, samt skjulested
  • Annen informasjon som kan være relevant for Tolletaten

Med hjelp fra publikum vil Tolletaten kunne gjøre en enda bedre jobb med å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer.

Ring tipstelefonen på telefon 0 48 12.