Gå til innhold

Tips Tolletaten om smugling

Tolletaten ønsker tips fra publikum om smuglingsaktivitet. Tipstelefonen er døgnåpen og du kan tipse anonymt. Ring telefon 0 48 12.

Tolletaten har taushetsplikt om opplysninger vi mottar og opplysningene vil bli behandlet konfidensielt.

Når du ringer, vil du bli spurt om det er greit at vi loggfører nummeret ditt. Nummeret du ringer fra vil være synlig for de som mottar samtalen. Nummeret er sporbart med mindre du i telefonabonnementet ditt har reservert deg mot dette.

Tolletaten vil ikke ta kontakt tilbake uten at dette er spesielt avtalt med deg. Det vil være opp til deg om du vil oppgi navnet ditt og eventuell annen kontaktinfo.

Ved mistanke om smugling ønsker vi opplysninger om:

  • ankomststed/grense som krysses
  • ankomsttid
  • registreringsnummer på kjøretøy
  • navn på person eller firma
  • adresse
  • ellers all informasjon som kan bistå Tolletaten med å avdekke smuglingsaktivitet.

Med hjelp fra publikum vil Tolletaten kunne gjøre en enda bedre jobb med å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer.

Ring tipstelefonen på telefon 0 48 12.