Gå til innhold

Import av næringsmidler

Skal du importere mat og drikke (næringsmidler) fra utlandet, må du alltid betale merverdiavgift. Enkelte varer har i tillegg toll og særavgifter. Husk også at du i alltid må registrere deg som importør av næringsmidler hos Mattilsynet.

Du må registrere deg som importør av næringsmidler elektronisk via Mattilsynets skjematjenester.

Hva koster det?

Det er 15 prosent merverdiavgift på mat og drikke, utenom alkohol som har 25 prosent. 

Noen næringsmidler har også toll. Tollsatsen avhenger av hva produktet inneholder og i hvilket land det er produsert. Tollsatsen kan også variere i løpet av året. For eksempel er tollsatsen på epler mye høyere på høsten enn på våren. Dette er for å beskytte vår egen produksjon.

Enkelte landbruksprodukter har forskningsavgift. Satsen på denne er 0,35 prosent. På importerte halvfabrikata og ferdigvarer er satsen 0,25 prosent.

En del matvarer har også særavgifter. Dette gjelder blant annet sjokolade- og sukkervarer, alkohol og alkoholfrie drikkevarer.

Eksempel på utregning av toll og avgifter (satser for 2020)

Import av 10 kilo karameller fra USA:

Kjøpesum: 1000,00 kroner
+ Fraktkostnader: 100,00 kroner
+ Toll (10 kg x 3,88 kroner): 38,80 kroner
+ Sjokolade- og sukkeravgift (10 kg x 21,22 kroner): 212,20 kroner
Sum kjøp, frakt, toll og sjokolade- og sukkeravgift: 1351,00 kroner
+ Merverdiavgift (1351 kroner x 15 prosent) 202,65 kroner
Sum vare + toll + avgifter: 1553,65 kroner

Restriksjoner

Flere næringsmidler har restriksjoner. Det betyr at det i enkelte tilfeller er nødvendig med en spesiell tillatelse fra Mattilsynet for å importere varen. Dette gjelder blant annet ved import av matvarer som inneholder kjøtt, fisk eller melk fra land utenfor EU/EØS.

Tolltariffen

For å vite hvilken tollsats, særavgift og restriksjoner som gjelder for varen du ønsker å importere, må du finne riktig varenummer i tolltariffen.