Gå til innhold

Kosttilskot

Kosttilskot vert rekna anten som næringsmiddel eller legemiddel.

Dersom kosttilskotet du har kjøpt er klassifisert som eit legemiddel i henhold til Statens legemiddelverk sitt regelverk, er det reglane for import av legemiddel som gjeld. Det finst mange varer som vert selde som kosttilskot i utlandet, men som vert rekna som legemiddel i Noreg.

Dersom kosttilskot vert rekna som næringsmiddel, må du kontakte Mattilsynet.