Gå til innhold

Klær og sko når du handler på nett

Sko er tollavgiftsfrie ved import. Det er imidlertid tollavgift på klær, men du kan slippe tollavgift på visse vilkår. Dette er forklart nærmere under. Du må uansett betale merverdiavgift på 25 prosent når du importerer klær og sko.

Merverdiavgift

Handler du fra en nettbutikk som er registrert i VOEC-ordningen, betaler du 25 % norsk merverdiavgift direkte i nettbutikken. Du betaler ingen tollavgift. Les mer om VOEC-ordningen her.

Handler du fra en nettbutikk som ikke er registrert i VOEC-ordningen, gjelder inntil videre en overgangsordning som gjør at du slipper å betale importavgifter dersom sendingens verdi er under 350 kroner inkludert frakt og forsikring. Les mer om overgangsordningen her.

Hvis sendingen har en verdi på 350 kroner eller mer, skal du betale merverdiavgift på 25 prosent.

Tollavgift

Klær er en av de få varetypene som det kan være tollavgift på. Tollavgiftssatsene er forskjellige avhengig av typen plagg. Tollavgiftsatsen på en del vanlige klesplagg finner du i importkalkulatoren. Du kan også ringe Tolletatens kontaktsenter på telefon for å få hjelp til å finne riktig tollavgiftssats. Det er ikke tollavgift på sko.

Gebyr for deklarering

Den som frakter varen, for eksempel Posten, krever som regel en betaling for å deklarere varen for prosedyren overgang til fri disponering. Denne betalingen er ikke et gebyr til Tolletaten, men en betaling til transportøren.

Les mer om pris for gebyr for deklarering