Gå til innhold

VOEC-ordningen

Utenlandske nettbutikker og e-markedsplasser skal registrere seg hos Skatteetaten. Nettbutikkene og e-markedsplassene vil kreve opp 25 % norsk mva når du som privatperson handler hos dem. Ordningen kalles VOEC (VAT On E-Commerce) og administreres av Skatteetaten. 

VOEC-ordningen gjelder for varer med verdi inntil 3 000 kroner. Merk at du kan handle så mange varer du vil og få disse sendt til deg i samme pakke så lenge hver vare har en verdi under 3 000 kroner. Men du må betale merverdiavgift på 25 % for alle varene, inklusive frakt og andre kostnader. Derimot er varene du handler innenfor VOEC-ordningen unntatt for tollavgift.  

Nettbutikken eller e-markedsplassen vil kreve opp merverdiavgiften, akkurat som om du handler fra en norsk nettbutikk. Dette vil også kunne føre til at pakken din passerer raskere og billigere over grensen fordi transportselskapet ikke trenger å belaste deg med tollavgift eller andre avgifter. 

Merk deg at ikke alle varer kan handles i VOEC-ordningen. Disse varene er ikke omfattet:

  • næringsmidler (f.eks. mat, drikke, kosttilskudd, vitaminer),
  • varer med restriksjoner (f.eks. legemidler, våpen, alkohol, tobakk)
  • varer med særavgifter (f.eks. sukker, drikkevareemballasje smøreoljer, hvitevarer med klimagass)

Handler du slike varer, vil de fortsatt bli deklarert for prosedyren overgang til fri disponering på vanlig måte, og du må betale ordinære importavgifter uansett sendingens verdi. Du vil også måtte betale kostnader til transportøren 

Hvordan kan jeg finne ut om nettbutikken jeg handler i er VOEC-registrert?

For at du skal nyte godt av denne ordningen må nettbutikken eller e-markedsplassen du handler på være registret i Skatteetatens VOEC-register. Vi forventer at den aktuelle nettbutikken vil informere om dette på sine sider. Du vil også kunne se det i kassen ved at de legger på 25 % mva når du handler. 

Hva skal jeg gjøre ved feil oppkreving av avgifter?

Hva gjør jeg hvis...

  • ...jeg har betalt merverdiavgift i nettbutikken, men transportselskapet har også deklarert sendingen for prosedyren overgang til fri disponering og beregnet importavgifter? 
  • ...nettbutikken krever meg for merverdiavgift på en vare jeg mener er fri for merverdiavgift (for eksempel en bok)? 

Da må du kontakte nettbutikken eller e-markedsplassen for refusjon. De skal rette opp feil i sin rapportering til Skatteetaten og må avklare slike tilfeller direkte med Skatteetaten. De er også ansvarlige for å refundere det som er urettmessig innkrevd.    

Tolletaten er ikke involvert i denne prosessen og skal ikke ha refusjonssøknader i slike tilfeller.

Hva skal jeg gjøre ved retur av varen?

Det samme gjelder hvis du returnerer en vare. Nettbutikken eller e-markedsplassen skal håndtere returer i sin rapportering til Skatteetaten, og du må kontakte den aktuelle nettbutikken eller e-markedsplassen for informasjon om hvordan dette skal håndteres. 

Regneeksempel