Gå til innhold

Validering av TIN-felter for avsender og mottaker ved innsending av deklarasjonsdata (IE015) til Tolletaten

På bakgrunn av avvisninger av meldinger internasjonalt, vil vi implementere en validering av feltene TIN avsender og mottaker (også sikkerhet og transportør), både på hoved- og varepostnivå ved mottak av deklarasjonsdata (IE015) fra næringslivet. Dette for å unngå at meldinger blir avvist av andre land.

Dersom deklaranten ikke kjenner til TIN for avsender eller mottaker, kan feltet som tidligere være tomt ved innsendingen av en transitteringsdeklarasjon. Denne endringen vil ikke kreve at næringslivet foretar endringer i sin programvare, om ikke dere selv ønsker å legge inn en sjekk på disse feltene.

Dato for implementering er ikke satt, men endringen vil produksjonssettes innen utgangen av året. Oppdatert informasjon vil bli publisert.

Endringen er som følger:

TIN felter i en deklarasjon (IE015) fra næringslivet, hvor feltet er fylt ut, må møte følgende kriterier:

1) Minimum lengde på 3 karakterer (alfanumerisk)
2) De to første karakterene må være en gyldig landekode ( Land tilsluttet transitteringskonvensjonen, jf. kodeliste 009 – skilles mellom små og store bokstaver')

De følgende TIN-felter, både på hoved- og varepostnivå vil være gjenstand for denne valideringen:

(Avsender) Næringslivet
(Mottaker) Næringslivet
(Autorisert mottaker) Næringslivet
(Avsender-Sikkerhet) Næringslivet
(Mottaker-Sikkerhet) Næringslivet
(Transportør) Næringslivet