Gå til innhold

Oppbevaring og bruk av skannede opprinnelsesbevis

Skannede opprinnelsesbevis har samme gyldighet som originale opprinnelsesbevis.
Du kan bruke og oppbevare alle former for opprinnelsesbevis elektronisk i ekspedisjonsfasen, oppbevaringsfasen og ved omberegning.
 
Skannede dokumenter og dokumenter i papirformat har lik status som originaler.
 

Retningslinjer for bruk av skannede dokumenter

  • For at Tolletaten skal godkjenne skannede dokumenter, må skanningen være så tydelig at det ikke er tvil om hva som står i dokumentet.
  • Tolletaten avgjør om kvaliteten på det skannede dokumentet er tilstrekkelig.
  • Dokumentene skal lagres i pdf-format.
  • Bakgrunnsmønsteret (i farger) på varesertifikatet må være synlig.