Gå til innhold

Søkeresultat

Søket ditt på «svalbard» ga 23 treff. Søketips
Svalbard

Artikkel | Oppdatert: 13.10.2023

Høring - endring i tollforskriften § 5-4-1 - vilkårene for tollfritak for varer som innføres fra Svalbard

tollforskriften § 5-4-1 på høring. Bestemmelsen fastsetter vilkår for tollfri innførsel av varer fra Svalbard eller Jan Mayen og tilhørende farvann til fastlands-Norge. Tolletaten foreslår at varer fra Svalbard eller Jan Mayen og tilhørende farvann underlegges de samme opprinnelsesreglene som gjelder etter

Artikkel | Oppdatert: 02.05.2022

§ 1-1 Lovens virkeområde

til tollområdet, og fastsetting av tollavgift.(2) Loven gjelder i tollområdet. Tollområdet er det norske fastland og territorialfarvann, men ikke Svalbard, Jan Mayen og Norges biland Bestemmelsen angir tollavgiftslovens saklige og stedlige virkeområde. Lovens saklige virkeområde, angitt i første

Artikkel | Oppdatert: 02.12.2022

Nytt grensesnitt mellom Tolletaten og Statens vegvesen

kjøretøy som skal til Svalbard på en korrekt måte. Dette har vært en utfordring siden Svalbard og fastlands-Norge er separate tollområder. Det er ikke lenger behov for unntakshåndtering i TVINN for å gi Statens vegvesen korrekt informasjon ved utførsel av kjøretøy til Svalbard.

Artikkel | Oppdatert: 09.06.2020

§ 1-2 Lovens virkeområde

gjør inngrep i immaterialrettigheter, og iverksetting av handelstiltak. (2) Tollområdet er det norske fastlandet og territorialfarvannet, men ikke Svalbard, Jan Mayen og Norges biland. (3) For håndheving av loven på annen stats territorium gjelder kapittel 9. (4) Lovens bestemmelser om kontroll gjelder

Artikkel | Oppdatert: 16.12.2022

Kjøtt- og melkeprodukter fra land utenfor EØS

gjelder både når du reiser og ved privat innførsel ved forsendelse (post).  Færøyene, Grønland og Svalbard Du kan ta med deg, eller få tilsendt, 5 kg kjøtt- og melkeprodukter fra Færøyene og Grønland. Fra Svalbard til Norge kan du ta med deg, eller få tilsendt, 5 kg viltkjøtt.  Dette kan du ikke ta med deg

Artikkel | Saksnummer: 2007/00340-1 | Oppdatert: 06.01.2020

Ot.prp.nr.83 (2004-2005)

lov-1975-06-06-29 (Eiendomsskattelov) , lov1975- 06-13-35 (Psktl) , lov-1980-06-13-24 (Lignl) , lov-1984-06-08-59 (Dekningslov) , lov-1996-11-29-68 (Svalbardskattelov) , lov-1996-12-13-87 (Artistskattelov) , lov-1997- 02-28-19 (Ftrl) , lov-1999-03-26-14 (Skattelov) KORTTITTEL: +Ot.prp.nr.83 (2004-2005) Kun

Artikkel | Oppdatert: 03.08.2020

Ot.prp.nr.1 (2008-2009)

(Eiendomsskattelov) , lov-1975-06-13-35 (Psktl) , lov-1975-12-12-59 (Dal) , lov1980- 06-13-24 (Lignl) , lov-1981-05-22-25 (Strpl) , lov-1996-11-29-68 (Svalbardskattelov) , lov-1996-12-13-87 (Artistskattelov) , lov-1997-02-28-19 (Ftrl) , lov-1998-07-17-56 (Regnskapslov) , lov-1999-03-26-14 (Skattelov) , lov-2005-06-17-67

Artikkel | Oppdatert: 03.08.2020

Tax-free for turister i Norge

merverdiavgiften til deg. Bosatt i andre land enn Sverige, Danmark og Finland, eller opphold på Svalbard eller Jan Mayen Det enkelte fakturabeløp må være minst 250 norske kroner, uten merverdiavgift. For deg som har opphold på Svalbard eller Jan Mayen må den enkelte varens salgspris være minst 1 000 norske kroner, uten

Artikkel | Oppdatert: 17.01.2023

Merverdiavgift ved import

registrerte mva-pliktige. Les mer her. Det norske merverdiavgiftsområdet er det norske fastlandet og alt område innenfor territorialgrensen. Unntatt er Svalbard, Jan Mayen og de norske bilandene (Bouvetøya, Dronning Maud Land og Peter 1.s øy). Se merverdiavgiftsloven § 3-29 Vareførselsloven § 1-2 og tollavgiftsloven

Artikkel | Oppdatert: 27.02.2020

1-10 av 23