Gå til innhold

Søkeresultat

Søket ditt på «Frihandelsavtaler» ga 41 treff. Søketips
§ 9-3 Individuelle tollnedsettelser på landbruksvarer etter søknad

varetyper er det kvoter for hvor mye varer som samlet sett kan få tollnedsettelse i løpet av en periode. Mange av tollkvotene har bakgrunn i Norges frihandelsavtaler (f.eks. EØS-avtalen). Andre tollkvoter har som formål å legge til rette for norsk næringsliv. Dette gjelder f.eks. bær, saft o.l. til konservesindustrien

Artikkel | Oppdatert: 05.03.2020

§ 1-2 Lovens saklige virkeområde

hvor tollsatsene fremgår. De ordinære tollsatsene er publisert i tolltariffen. Norge har for tiden toll bare på landbruksvarer og tekstiler. Frihandelsavtaler og tollnedsettelser for u-land gjør at det heller ikke for landbruksvarer og tekstiler alltid skal betales toll, se § 8-1. Ved innførsel av varer

Artikkel | Oppdatert: 04.06.2020

Blomsterbuketter - klassifisering og opprinnelsesregler

Blomsterbuketter med opprinnelse i EØS Når det gjelder de blandede bukettenes opprinnelsesstatus er det opprinnelsesreglene i de forskjellige frihandelsavtalene som skal brukes. Når en sammensatt vare skal føres under én og samme posisjon (4 siffer) i tolltariffen, så blir varens opprinnelsesstatus å

Artikkel | Saksnummer: 2011/22966 | Oppdatert: 07.02.2020

Sendingsregelen og territorialitetsprinsippet

likevel gjer at dette er mogleg. Hovudregelen er at varene skal sendast direkte frå Noreg til mottakarland. Det finst likevel unntak og dei enkelte frihandelsavtalane har reglar for dette. Varene kan sendast gjennom andre land føresett at dei har vore under Tolletatens kontroll. Opphavsvarer kan også sendast

Artikkel | Oppdatert: 03.09.2020

Importguide for nybegynnere

tollfritak Norge har frihandelsavtaler med en rekke land. Det betyr at tollbelagte varer i hovedsak kan få redusert tollsats eller tollfritak hvis varene er omfattet av en frihandelsavtale. Hovedsakelig er det matvarer og tekstiler som er belagt med toll ved import til Norge. Frihandelsavtaler gjelder ikke for

Artikkel | Oppdatert: 08.01.2020

Forsendelsesregelen og territorialitetsprinsippet

oppfylt. Forsendelsesregelen sier at varene skal sendes direkte fra avsenderlandet til mottakerlandet. Det finnes alikevel unntak. Du må inn i den frihandelsavtalen som er aktuell for din import og se hva kravene er. For å forklare denne regelen viser vi til til følgende eksempel: Et klesplagg blir sendt fra

Artikkel | Oppdatert: 07.02.2020

Finn riktig varenummer i tolltariffen

informasjon om tollsatser, merverdiavgift og eventuelle restriksjoner. Globus-ikonet indikerer at varenummeret er omfattet av en eller flere frihandelsavtaler. Binders-ikonet indikerer at det finnes ytterligere opplysninger knyttet til varenummeret (definisjoner av vareomfang, tollkvoter og tollnedsettelser)

Artikkel | Oppdatert: 23.11.2020

Straff for å utstede uriktig opprinnelsesbevis mv.

Lov og forskrift Tolloven § 16-5 Utenlandske kjøpere av norske varer i land vi har frihandelsavtale med, kan oppnå preferansetollbehandling dersom varene oppfyller nærmere vilkår for opprinnelse (se § 8-4), og den norske eksportøren sender med varen et opprinnelsesbevis. Opprinnelsesbevisene er

Artikkel | Oppdatert: 10.06.2020

Bindende opprinnelsesuttalelser

eller ikke-preferensielle opprinnelsesregelverket, og om det gjelder innførsel eller utførsel. For preferensiell opprinnelse, må du oppgi hvilken frihandelsavtale (ev. GSP) søknaden gjelder.  Du må gi en god varebeskrivelse, som skal være på norsk, samt varens varenummer i den norske tolltariffen. Dersom

Artikkel | Oppdatert: 04.05.2020

Nasjonal leverandørerklæring

leverandørerklæring, skal ferdigvaren tilfredsstille kravene til opprinnelsesproduktet i samsvar med gjeldende opprinnelsesregel fastsatt i den aktuelle frihandelsavtalen. I dette eksemplet har vi tatt utgangspunkt i EØS-avtalen:En sykkel blir produsert i Norge hvor de forskjellige delene blir levert fra underleverandører

Artikkel | Oppdatert: 03.09.2020

31-40 av 41