Gå til innhold

Søkeresultat

Søket ditt på «Frihandelsavtaler» ga 98 treff. Søketips
PLO (Palestinske Selvstyremyndighetene) - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Den palestinske selvstyremyndigheten ble iverksatt 1. juli 1999. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskriv For

Artikkel | Oppdatert: 03.02.2020

Nord-Makedonia - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) og Nord-Makedonia ble iverksatt 1.mai 2002, herunder iverksetting av bilateral landbruksprotokoll mellom Norge og Nord-Makedonia. Den baserer seg på HS 2007.  Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr

Artikkel | Oppdatert: 07.03.2022

Du kan påvirke regelverket i frihandelsavtalene

Vi ønsker innspill fra norske bedrifter til endringer av eksisterende regler. Frihandelsavtaler inngås med tanke på å gi norske bedrifter forbedrede vilkår i internasjonal handel. Du kan få forbedret markedsadgang for dine varer på nye markeder som tidligere har vært beskyttet av høye tollbarrierer. 

Artikkel | Saksnummer: 2010/10450 | Oppdatert: 06.01.2020

GCC (Gulf Co-operation Council) - EFTA frihandelsavtale

Frihandelavtalen mellom EFTA og statene som er medlem av GCC ble iverksatt 1. juli 2015. Den baserer seg på HS 2007.  Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.  GCC-landene består av Bahrain, De forente

Artikkel | Oppdatert: 30.04.2021

Ein frihandelsavtale omfattar ikkje alle varer

Kvar enkelt frihandelsavtale har eit vareomfang - ei liste over kva varer avtalen omfattar. Dette tyder at ikkje alle varer er omfatta av frihandelsavtalane. For å finne kva varer det er mogleg å få tollpreferanse for, må vareomfanget for den enkelte avtalen sjekkast. Listene over vareomfanget er basert

Artikkel | Oppdatert: 03.09.2020

Costa Rica og Panama - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Costa Rica og Panama ble iverksatt 19. august 2014. Den baserer seg på HS 2012. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2012, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2012 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iiverksettelsesrundskrivet For ytterligere

Artikkel | Oppdatert: 03.02.2020

En frihandelsavtale omfatter ikke alle varer

Hver enkelt frihandelsavtale har et vareomfang - en liste over hvilke varer avtalen omfatter. Dette betyr at ikke alle varer er omfattet av frihandelsavtalene. For å finne hvilke varer det er mulig å få tollpreferanse for, må den enkelte frihandelsavtalens vareomfang sjekkes. Listene over vareomfanget

Artikkel | Oppdatert: 09.01.2020

Eksport av fisk til eit land utanfor EU som vi har frihandelsavtale med

Finn den avtalen du ønskjer å bruke. Se oversikt over Noregs frihandelsavtalar Sjekk vareomfanget i frihandelsavtalen, krav til opphavsdokumentasjon og listereglar for produktet ditt for å forsikre deg om at vara har rett på preferansetollbehandling i importlandet. Når du utferdar opphavsbevis, må

Artikkel | Oppdatert: 06.01.2020

Ny frihandelsavtale med Storbritannia trer i kraft 1. desember 2021 og erstatter «Broavtalen»

Norge har, sammen med Island og Liechtenstein, inngått en ny frihandelsavtale med Storbritannia.  Norge har, sammen med Island og Liechtenstein, inngått en ny frihandelsavtale med Storbritannia.  Avtalen erstatter den midlertidige «broavtalen». Avtalen trer i kraft 1. desember 2021. Tolletaten har, sammen

Nyhet | Oppdatert: 30.11.2021

Eksport av fisk til eit land vi ikkje har frihandelsavtale med

brukte for å fastsetje opphavet når preferansetollbehandling ikkje er kravd eller varene ikkje oppfyller dei preferensielle reglane i dei ulike frihandelsavtalane. Her gjeld nasjonale (ikkje-preferensielle) opphavsreglar i importlandet. I dag varierer dei nasjonale opphavsreglane for landa. Enkelte land

Artikkel | Oppdatert: 04.12.2019

31-40 av 98