Gå til innhold

Søkeresultat

Søket ditt på «Frihandelsavtaler» ga 22 treff. Søketips
§ 8-12 Kontrollopplysninger for tollbehandling i et annet land

tollbehandling i andre land. Preferensielle opprinnelsesbevis etter § 5-11 har betydning for tollettelser ved innførsel i et annet land på grunnlag av frihandelsavtale, bilaterale tollsamarbeidsavtaler og konvensjoner. Ikke-preferensielle opprinnelsesbevis etter § 5-12 brukes for å oppfylle nasjonale krav i importlandet

Artikkel | Oppdatert: 22.12.2022

§ 5-4 Tildeling av tollkvoteandeler for landbruksvarer ved auksjon eller på annen måte

auksjoneres ut til enhver tid finnes på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet. Tollmyndighetene fordeler enkelte kvoter innenfor GSP-systemet og frihandelsavtalene etter et "først til mølla"-prinsipp (med hjemmel i tollavgiftsforskriften § 3-1-3 (2) og § 3-1-5 (2)). Deklarering til tollmyndighetene i datasystemet

Artikkel | Oppdatert: 24.11.2022

21-22 av 22