Gå til innhold

Søkeresultat

Søket ditt på «Frihandelsavtaler» ga 41 treff. Søketips
Slik får vara opphavsstatus

Skal vara di få preferansetollbehandling ved eksport, må ho ha opphavsstatus etter opphavsreglane i den aktuelle frihandelsavtalen. Det vanlegaste ved eksport frå Noreg er at vara anten har norsk opphav eller EØS-opphav. Dette er informasjon du må gje opp i rubrikk fire på varesertifikat EUR.1 eller

Artikkel | Oppdatert: 18.03.2020

§ 8-1 Preferansetoll

andre land om preferansetoll: Frihandelsavtaler, der landene gjensidig gir hverandre lettelser i tollsatsene. Mange av Norges frihandelsavtaler er inngått sammen med de andre EFTA-landene, og den mest kjente er EØS-avtalen. Norge har imidlertid også frihandelsavtaler med en rekke andre land, se § 8-2

Artikkel | Oppdatert: 20.03.2020

Tollfrihet eller redusert toll

de forskjellige frihandelsavtalene, kan du få lavere toll eller tollfrihet. Dette kalles preferansetollbehandling. Det er kun toll på næringsmidler (matvarer mv.) og tekstiler. For å få denne muligheten må følgende krav være oppfylt  varen din må være omfattet av en frihandelsavtale det må foreligge

Artikkel | Oppdatert: 07.01.2020

Du må fremsette krav om preferanse

tilfredsstillende opprinnelsesdokumentasjon, skal rubrikken fylles ut med én av følgende koder A: EØS-avtalen B: Frihandelsavtalen EF/Norge C: EFTA-konvensjonen G: Det norske GSP-systemet P: Andre frihandelsavtaler eller andre preferansesystemer Dersom det ikke foreligger et gyldig opprinnelsesbevis på fortollingstidspunktet

Artikkel | Oppdatert: 03.09.2020

§ 8-4 Opprinnelsesregler preferansetoll

myndigheter har utstedt et opprinnelsesbevis, og det er vilkårene for dette som reguleres i § 8-4. Det er særlig bestemmelsene med bakgrunn i Norges frihandelsavtaler (f.eks. EØS-avtalen) som får betydning for norske eksportører, men i enkelte tilfeller kan også opprinnelse ha betydning ved gjenutførsel av GSP-varer

Artikkel | Oppdatert: 03.08.2020

§ 9-1 Nedsettelse av tollsats på landbruksvarer

innførsel av landbruksvarer som supplement til norsk produksjon, eller for å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser i henhold til ulike frihandelsavtaler. De nærmere vilkår for tollnedsettelse finner du i: § 9-2 (generelle tollnedsettelser) § 9-3 (individuelle tollnedsettelser) § 9-4 (auksjon av

Artikkel | Oppdatert: 16.09.2020

Drawback - tilbakebetaling av toll

er med i vareomfanget til den aktuelle frihandelsavtala kan du få tilbake tollen for den importerte delen. Du må difor gå inn i den frihandelsavtala du skal nytta og sjå om den importerte delen er nemd der. Du finn eit oversyn over dei ulike frihandelsavtalene her Du kan sjøl velja om du vil søkja

Artikkel | Oppdatert: 06.01.2020

Produsent av fisk og sjømat

produsent den som har produsert eksportvara etter dei krava som er fastsette i gjeldande frihandelsavtale. Med produksjon reknar ein tilarbeiding/produksjon som går utover dei minimale operasjonane, som i frihandelsavtalane er nemde som utilstrekkeleg tilarbeiding eller foredling . Innanfor fiskeribransjen

Artikkel | Oppdatert: 03.09.2020

§ 8-5 Krav om preferansetoll og dokumentasjon av opprinnelse

bestemt sted. Preferansetollbehandling på grunn av opprinnelse kan ha bakgrunn i: frihandelsavtale at varen kommer fra et u-land Preferansetollbehandling ved innførsel - frihandelsavtalene Norge har inngått frihandelsavtaler med en rekke land, herunder bl.a. EØS-avtalen med EU og de andre EFTA-landene.

Artikkel | Oppdatert: 17.11.2020

TVINN: Krav om utfylling av rubrikk 36 og 44 på utførselsdeklarasjoner fra 1. mai 2020

krav i TVINN om utfylling av rubrikk 36 og 44 på utførselsdeklarasjoner. Grunnen til dette kravet er ønske om å se utnyttelsesgraden av våre frihandelsavtaler. I tillegg vil opplysningene gjøre det lettere å identifisere hvilken sending et opprinnelsesbevis hører til dersom mottakerlandet ber om verifisering

Artikkel | Oppdatert: 27.03.2020

21-30 av 41