Gå til innhold

Søkeresultat

Søket ditt på «Frihandelsavtaler» ga 98 treff. Søketips
Storbritannia – Norge frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia ble iverksatt 1. desember 2021. Den baserer seg på HS 2017, og innebærer mulighet for å kreve tollpreferanse ved import til Norge og Storbritannia. Generelt om avtalen Frihandelsavtalen mellom Norge, Island og Liechtenstein på den ene siden og Storbritannia

Artikkel | Oppdatert: 20.12.2021

Ecuador - EFTA - frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landa og Ecuador ble iverksatt 1. november 2020. Den baserer seg på HS 2017, og innebærer mulighet for å kreve tollpreferanse ved import til Norge og eksport til Ecuador. Generelt om avtalen Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Ecuador trådte i kraft 1. november 2020

Artikkel | Oppdatert: 18.11.2020

Sør-Korea - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen EFTA-Sør-Korea trådde i kraft 1. september 2006. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskrivet For ytterligere opplysninger se www

Artikkel | Oppdatert: 26.06.2020

Bosnia-Hercegovina - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom Bosnia-Hercegovina og EFTA ble iverksatt 1. januar 2015. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskrivet Du finner alle vedleggene

Artikkel | Oppdatert: 22.12.2014

Peru - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Peru ble iverksatt 1. juli 2012. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskrivet For ytterligere opplysninger, og avtalen

Artikkel | Oppdatert: 08.04.2020

Montenegro - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Montenegro ble iverksatt 15. oktober 2012. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskrivet Du finner alle vedleggene

Artikkel | Oppdatert: 28.03.2022

Mexico - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom Mexico og EFTA ble iverksatt i 1. juli 2001. Den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Mexico ble iverksatt fra samme dato. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn

Artikkel | Oppdatert: 11.08.2014

Singapore - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge og Sveits) og Singapore ble iverksatt 1.januar 2003, herunder iverksetting av bilateral landbruksprotokoll mellom Norge og Singapore. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det

Artikkel | Oppdatert: 03.02.2020

Hongkong - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Hongkong ble iverksatt 1. november 2012. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskrivet For ytterligere opplysninger

Artikkel | Oppdatert: 15.03.2022

Chile - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landa og Chile vert sett i verk med verknad frå 1. desember 2004. Landbruksavtalen mellom Noreg og Chile vert sett i verk frå same dato. Den baserer seg på HS 2002. Det at frihandelsavtalen er utarbeidd på basis av HS 2002, betyr at det er HS-nomenklaturen frå 2002 som ligg

Artikkel | Oppdatert: 03.02.2020

21-30 av 98