Gå til innhold

Søkeresultat

Søket ditt på «Frihandelsavtaler» ga 22 treff. Søketips
§ 5-3 Individuell nedsettelse av tollavgiftssatser for landbruksvarer og bearbeidede landbruksvarer etter søknad

kvoter for hvor mange varer som samlet sett kan få nedsatt tollavgiftssats i løpet av en periode. Mange av tollkvotene har bakgrunn i Norges frihandelsavtaler (f.eks. EØS-avtalen). Andre tollkvoter har som formål å legge til rette for norsk næringsliv. Dette gjelder f.eks. bær, saft o.l. til konservesindustrien

Artikkel | Oppdatert: 24.11.2022

§ 4-2 Ikke-preferensiell opprinnelse

§ 4-2. Ikke-preferensiell opprinnelse (1) Med ikke-preferensiell opprinnelse menes fastsetting av opprinnelsesland på annet grunnlag enn frihandelsavtale eller ensidig preferanseordning. (2) Regler om ikke-preferensiell opprinnelse får anvendelse ved bestevilkårsbehandling etter Generalavtalen om

Artikkel | Oppdatert: 24.11.2022

Nye reviderte opprinnelsesregler i EØS-avtalen

tilbakevirkende kraft fra 1. september 2021 for varer med EØS-opprinnelse. Varer som eksporteres til EU med norsk opprinnelse iht. reglene i den bilaterale frihandelsavtalen Norge-EØF (bl.a. også visse sjømatprodukter) har hatt tilsvarende regler fra 1.september 2021. Det er ingen endringer for disse varene nå. Endringen

Artikkel | Oppdatert: 02.05.2022

Landliste etter kode

Koder for landgrupper FHA - Land som Norge eller EFTA har inngått frihandelsavtaler med, herunder EU/EFTA/EØS EU - Land som omfattes av Norges handelsavtale med De europeiske felleskaper EFTA - Land og områder som er med i Det europeiske frihandelsforbund EØS - Land og områder som er med i Det Europeiske

Artikkel | Oppdatert: 31.05.2022

Landliste etter navn

Koder for landgrupper FHA - Land som Norge eller EFTA har inngått frihandelsavtaler med, herunder EU/EFTA/EØS EU - Land som omfattes av Norges handelsavtale med Den europeiske union EFTA - Land og områder som er med i Det europeiske frihandelsforbund EØS - Land og områder som er med i Det Europeiske

Artikkel | Oppdatert: 31.05.2022

§ 7-1 Refusjon av tollavgift ved gjenutførsel av vare benyttet ved reparasjon eller bearbeiding

imidlertid være utført av maksimalt tre foretak. Forholdet til opprinnelsesreglene § 7-1 har en side mot opprinnelsesreglene i § 4-1. I mange av frihandelsavtalene Norge har inngått med andre land er det et vilkår for opprinnelsesstatus i importlandet at det ikke er refundert tollavgift knyttet til innsatsvarer

Artikkel | Oppdatert: 15.12.2022

Opprinnelsesbevis

kravet om å undertegne. Erklæring har en gyldighetstid på fire måneder. Vi gjør oppmerksom på at de fullstendige formkravene står i de ulike frihandelsavtalene. Se for eksempel informasjon om EØS-avtalen på toll.no. Som eksportør er det du som har ansvaret for å sjekke den aktuelle avtalen og sette deg

Artikkel | Oppdatert: 13.12.2022

§ 8-12 Kontrollopplysninger for tollbehandling i et annet land

tollbehandling i andre land. Preferensielle opprinnelsesbevis etter § 5-11 har betydning for tollettelser ved innførsel i et annet land på grunnlag av frihandelsavtale, bilaterale tollsamarbeidsavtaler og konvensjoner. Ikke-preferensielle opprinnelsesbevis etter § 5-12 brukes for å oppfylle nasjonale krav i importlandet

Artikkel | Oppdatert: 22.12.2022

11-20 av 22