Gå til innhold

Søkeresultat

Søket ditt på «Frihandelsavtaler» ga 41 treff. Søketips
Chile - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landa og Chile vert sett i verk med verknad frå 1. desember 2004. Landbruksavtalen mellom Noreg og Chile vert sett i verk frå same dato. Den baserer seg på HS 2002. Det at frihandelsavtalen er utarbeidd på basis av HS 2002, betyr at det er HS-nomenklaturen frå 2002 som ligg

Artikkel | Oppdatert: 03.02.2020

Peru - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Peru ble iverksatt 1. juli 2012. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskrivet For ytterligere opplysninger, og avtalen

Artikkel | Oppdatert: 08.04.2020

Singapore - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge og Sveits) og Singapore ble iverksatt 1.januar 2003, herunder iverksetting av bilateral landbruksprotokoll mellom Norge og Singapore. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det

Artikkel | Oppdatert: 03.02.2020

PLO (Palestinske Selvstyremyndighetene) - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Den palestinske selvstyremyndigheten ble iverksatt 1. juli 1999. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskriv For

Artikkel | Oppdatert: 03.02.2020

Du kan påvirke regelverket i frihandelsavtalene

Vi ønsker innspill fra norske bedrifter til endringer av eksisterende regler. Frihandelsavtaler inngås med tanke på å gi norske bedrifter forbedrede vilkår i internasjonal handel. Du kan få forbedret markedsadgang for dine varer på nye markeder som tidligere har vært beskyttet av høye tollbarrierer. 

Artikkel | Saksnummer: 2010/10450 | Oppdatert: 06.01.2020

Ein frihandelsavtale omfattar ikkje alle varer

Kvar enkelt frihandelsavtale har eit vareomfang - ei liste over kva varer avtalen omfattar. Dette tyder at ikkje alle varer er omfatta av frihandelsavtalane. For å finne kva varer det er mogleg å få tollpreferanse for, må vareomfanget for den enkelte avtalen sjekkast. Listene over vareomfanget er basert

Artikkel | Oppdatert: 03.09.2020

Costa Rica og Panama - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Costa Rica og Panama ble iverksatt 19. august 2014. Den baserer seg på HS 2012. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2012, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2012 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iiverksettelsesrundskrivet For ytterligere

Artikkel | Oppdatert: 03.02.2020

En frihandelsavtale omfatter ikke alle varer

Hver enkelt frihandelsavtale har et vareomfang - en liste over hvilke varer avtalen omfatter. Dette betyr at ikke alle varer er omfattet av frihandelsavtalene. For å finne hvilke varer det er mulig å få tollpreferanse for, må den enkelte frihandelsavtalens vareomfang sjekkes. Listene over vareomfanget

Artikkel | Oppdatert: 09.01.2020

Eksport av fisk til eit land utanfor EU som vi har frihandelsavtale med

Finn den avtalen du ønskjer å bruke. Se oversikt over Noregs frihandelsavtalar Sjekk vareomfanget i frihandelsavtalen, krav til opphavsdokumentasjon og listereglar for produktet ditt for å forsikre deg om at vara har rett på preferansetollbehandling i importlandet. Når du utferdar opphavsbevis, må

Artikkel | Oppdatert: 06.01.2020

Import av klær

til norsk grense og eventuell toll og andre avgifter ved innførsel. Frihandelsavtaler Det er mulig å få redusert toll eller ingen toll hvis du handler fra et land som Norge har en frihandelsavtale med. Les mer om frihandelsavtaler

Artikkel | Oppdatert: 27.02.2020

11-20 av 41