Gå til innhold

Søkeresultat

Søket ditt på «Frihandelsavtaler» ga 37 treff. Søketips
Godkjente eksportører og bokføringsmessig atskillelse under frihandelsavtalene

prosedyrer for søknader og innvilgelse av tillatelser til bli godkjent eksportør og til å benytte ordningen med bokføringsmessig atskillelse under frihandelsavtalene. Endringene i de nasjonale retningslinjene og prosedyrer følger av et behov for å bedre kunnskapen om opprinnelsesreglene og forståelsen av

Rundskriv | Saksnummer: 2003/02059 | Oppdatert: 29.01.2007

Endringer i frihandelsavtalen mellom EFTA og Chile

avtalen. Endringene ble iverksatt fra 1. desember 2006. Det vises til Toll- og avgiftsdirektoratets iverksetting av de tollmessige sider av frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Chile gjeldende fra 1. desember 2004; se Rundskriv/Særmelding (sak 02/02900).   Endringene er som følger:   Opprinnelsesreglene

Rundskriv | Saksnummer: 2002/02900 | Oppdatert: 17.10.2007

Utvidelse av EU med to nye medlemsland

EU utvides fra 1. januar 2007 med 2 nye medlemsland (Bulgaria og Romania). Dette vil ha virkninger for EFTAs frihandelsavtaler, EØS-avtalen og Norge/EF-avtalen. 1. Innledning   Med virkning fra 1. januar 2007 utvides Den europeiske union (EU) med de to nye medlemslandene - Bulgaria og Romania. Antall

Rundskriv | Saksnummer: 2006/03197 | Oppdatert: 22.12.2006

Iverksetting av frihandelsavtalen mellom EFTA og Libanon

Frihandelsavtalen EFTA og Libanon trer i kraft 1. januar 2007. Landbruksavtalen mellom Norge og Libanon settes i verk fra samme dato. Innledning Avtalens innhold Frihandelsområdet - EFTA/Libanon Vareomfanget Import-/eksportrestriksjoner Tollpreferansene Vilkår for preferansetollbehandling Nærmere

Rundskriv | Saksnummer: 2003/01203 | Oppdatert: 12.12.2006

Frihandelsavtalane – Verdigrenser frå 1. Januar 2011

Rundskriv | Saksnummer: 2011/03906 | Oppdatert: 18.01.2011

Endringer i frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Singapore

endringer i avtalen. Endringene iverksettes fra 1. august 2007. Det vises til Toll- og avgiftsdirektoratets iverksetting av de tollmessige sider av frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Singapore per 1. januar 2003; se rundskriv/Særmelding datert 13. januar 2003 (sak 01/3897).   Endringene er som følger:

Rundskriv | Saksnummer: 2007/00731 | Oppdatert: 20.07.2007

Ny forskrift om preferensielle opprinnelsesregler

preferensielle opprinnelsesregler, FOR-2004-12-13-1702.Den nye forskriften samler de preferensielle opprinnelsesreglene som i dag er spredt på mer enn 15 frihandelsavtaler. Det vil si at dette ikke er en endring av eksisterende regelverk men en systematisering og samling av dette regelverket. Dette vil gi bedre tilgjengelighet

Rundskriv | Saksnummer: 2001/03382 | Oppdatert: 19.10.2005

Endringer i tollforskriften kap. 8 om opprinnelse

opprinnelsesregler. Endringene innebærer blant annet at frihandelsavtalenes opprinnelsesregler inkorporeres i norsk rett, og får gyldighet som norsk forskrift. Etter endringen inneholder tollforskriften bare bestemmelser som er nødvendige for gjennomføringen av frihandelsavtalene i norsk rett. For GSP-ordningen er Norge

Artikkel | Oppdatert: 26.02.2016

Opphør av det norske preferansesystemet GSP for Egypt

Det vises til Toll- og avgiftsdirektoratets rundskriv av 27. juli 2007 (saksnr. 2003/00152), vedrørende iverksetting av frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Egypt, med virkning fra 1. august 2007. Av teksten under punkt 1.4 i rundskrivet fremkommer det at av praktiske hensyn er det gitt en overgangsperiode

Rundskriv | Saksnummer: 2003/00152 | Oppdatert: 31.10.2007

Kommentarer til tolltariffen 2013

prosenttollsatsene for visse kjøttvarer og ost innarbeidet. Det sammen gjelder for visse klær og tekstiler.  korrelasjonstabell85 KB  Frihandelsavtaler og GSP Tollsatsene for frihandelsavtalene iverksatt i 2012 mellom EFTA og henholdsvis Peru (PE), Ukraina (UA), Montenegro (ME) og Hong Kong, Kina (HK) er innarbeidet

Rundskriv | Saksnummer: 2012/17387 | Oppdatert: 21.02.2013

1-10 av 37