Gå til innhold

Søkeresultat

Søket ditt på «Frihandelsavtaler» ga 15 treff. Søketips
SACU - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen EFTA - SACU ble iverksatt 1. mai 2008. Den baserer seg på HS 2002. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2002, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. SACU er forkortelsen for South African Customs Union og består av følgende

Artikkel | Oppdatert: 28.11.2019

Grønland - Norge frihandelsavtale

Handelsavtalen mellom Norge og Grønland gir begge parter lik behandling som for handelsavtalene EF/Norge eller EFTA-konvensjonen. Frihandelsavtalen Norge-Grønland Den tollsatsen som gis skal være den som er mest gunstig i disse avtalene. Du kan også søke på varenummer og se tollsatsen direkte. Søk på

Artikkel | Oppdatert: 11.08.2014

Georgia - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Georgia ble iverksatt 1. september 2017. Listereglene baserer seg på HS 2007. Det at listereglene er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.  Iverksettelsesrundskrivet Du finner alle vedleggene

Artikkel | Oppdatert: 04.12.2019

Færøyene - Norge frihandelsavtale

Artikkel | Oppdatert: 11.08.2014

Jordan - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Jordan ble iverksatt 1. september 2002. Landbruksavtalen mellom Norge og Jordan ble iverksatt fra samme dato. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn

Artikkel | Oppdatert: 13.02.2018

Bosnia-Hercegovina - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom Bosnia-Hercegovina og EFTA ble iverksatt 1. januar 2015. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskrivet Du finner alle vedleggene

Artikkel | Oppdatert: 22.12.2014

Mexico - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom Mexico og EFTA ble iverksatt i 1. juli 2001. Den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Mexico ble iverksatt fra samme dato. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn

Artikkel | Oppdatert: 11.08.2014

Eksport av fisk til eit land vi ikkje har frihandelsavtale med

brukte for å fastsetje opphavet når preferansetollbehandling ikkje er kravd eller varene ikkje oppfyller dei preferensielle reglane i dei ulike frihandelsavtalane. Her gjeld nasjonale (ikkje-preferensielle) opphavsreglar i importlandet. I dag varierer dei nasjonale opphavsreglane for landa. Enkelte land

Artikkel | Oppdatert: 04.12.2019

Kvoter

Både i frihandelsavtalen med EU og i henhold til GSP er det tollfrie kvoter.   Det er kvoter på kjøtt fra u-land og for visse varer i kapittel 6 fra EU. Kvotene praktiseres etter "førstemann til mølla"-prinsippet. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke kvoter som finnes. 

Artikkel | Oppdatert: 18.11.2019

Nasjonale opphavsreglar

brukte for å fastsetje opphavet når preferansetollbehandling ikkje er kravd eller varene ikkje oppfyller dei preferensielle reglane i dei ulike frihandelsavtalane. Dei blir bl.a. brukte i samband med MFN-behandling (most favoured nation=bestevilkårsprinsippet) anti-dumping- og utlikningstoll vernetiltak

Artikkel | Oppdatert: 04.12.2019

1-10 av 15