Gå til innhold

Søkeresultat

Søket ditt på «Frihandelsavtaler» ga 22 treff. Søketips
Kommende frihandelsavtaler

Følgende frihandelsavtaler er under forhandling. EFTA - Kosovo: under forhandling EFTA - India: under forhandling EFTA - Malaysia: under forhandling EFTA - Mercosur: under forhandling EFTA - Moldova: under forhandling EFTA - Vietnam: under forhandling EFTA - Algerie: under forhandling, midlertidig stoppet

Artikkel | Oppdatert: 14.12.2022

Colombia - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Colombia ble iverksatt 1. september 2014. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskrivet For ytterligere opplysninger

Artikkel | Saksnummer: 2014/55652 | Oppdatert: 10.08.2022

Israel - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Israel ble iverksatt 1.januar 1993. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskrivet For ytterligere opplysninger

Artikkel | Oppdatert: 14.06.2022

Hongkong - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Hongkong ble iverksatt 1. november 2012. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskrivet For ytterligere opplysninger

Artikkel | Oppdatert: 15.03.2022

Internasjonale verktøy og informasjonssider

tollrelaterte verktøy. Her kan du finne opprinnelsesreglene og listereglene i frihandelsavtaler. I tillegg finner du informasjon om tollsatser: Rules of Origin Facilitator Her finner du WTOs liste over frihandelsavtaler: Regional Trade Agreement Database Her får du oversikt endringene i HS-nomenklaturen

Artikkel | Oppdatert: 28.02.2022

§ 5-11 Preferensiell opprinnelse

utstedes preferensielle opprinnelsesbevis i samsvar med frihandelsavtale eller det generelle preferansesystemet for utviklingsland (GSP). (2) Departementet kan gi forskrift om gjennomføring av opprinnelsesreglene som følger av gjeldende frihandelsavtaler, det generelle preferansesystemet for utviklingsland

Artikkel | Oppdatert: 21.12.2022

§ 3-1 Satser for tollavgift - tolltariffen

i Stortingets vedtak om tollavgift:a. ordinær tollavgiftssats for varerb. preferansetollavgiftsats for varer med opprinnelse i land Norge har frihandelsavtale medc. preferansetollavgiftsats for varer med opprinnelse i utviklingsland som Norge ensidig gir tollbegunstigelse (GSP). (2) Kongen kan fastsette

Artikkel | Oppdatert: 24.11.2022

§ 4-1 Preferensiell opprinnelse

opprinnelse fastsettes i samsvar med den frihandelsavtalen som påberopes, eller i samsvar med det generelle preferansesystemet for utviklingsland (GSP). (2) Varens opprinnelse skal dokumenteres med opprinnelsesbevis i samsvar med den aktuelle frihandelsavtalen, eller i samsvar med det generelle preferansesystemet

Artikkel | Oppdatert: 14.12.2022

§ 3-2 Nedsettelse av tollavgiftssatser i budsjettåret

innførsel av landbruksvarer som supplement til norsk produksjon, eller for å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser i henhold til ulike frihandelsavtaler. De nærmere vilkår for tollavgiftsnedsettelse finner du i tollavgiftsloven kapittel 5: § 5-2 (Generell nedsettelse av tollavgiftssatser) § 5-3

Artikkel | Oppdatert: 24.11.2022

§ 5-1 Nedsettelse av tollavgiftssats for landbruksvarer

innførsel av landbruksvarer som supplement til norsk produksjon, eller for å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser i henhold til ulike frihandelsavtaler. De nærmere vilkår for nedsettelse av tollavgiftssats finner du i: § 5-2 (generell nedsettelse) § 5-3 (individuell nedsettelse) § 5-4 (auksjon

Artikkel | Oppdatert: 24.11.2022

1-10 av 22