Gå til innhold

Søkeresultat

Søket ditt på «Frihandelsavtaler» ga 9 treff. Søketips
Kommende frihandelsavtaler

Følgende frihandelsavtaler er under forhandling. EFTA - Kosovo: under forhandling EFTA - India: under forhandling EFTA - Malaysia: under forhandling EFTA - Mercosur: under forhandling EFTA - Moldova: under forhandling EFTA - Vietnam: under forhandling EFTA - Algerie: under forhandling, midlertidig stoppet

Artikkel | Oppdatert: 14.12.2022

Colombia - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Colombia ble iverksatt 1. september 2014. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskrivet For ytterligere opplysninger

Artikkel | Saksnummer: 2014/55652 | Oppdatert: 10.08.2022

Israel - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Israel ble iverksatt 1.januar 1993. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskrivet For ytterligere opplysninger

Artikkel | Oppdatert: 14.06.2022

Hongkong - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Hongkong ble iverksatt 1. november 2012. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskrivet For ytterligere opplysninger

Artikkel | Oppdatert: 15.03.2022

Internasjonale verktøy og informasjonssider

tollrelaterte verktøy. Her kan du finne opprinnelsesreglene og listereglene i frihandelsavtaler. I tillegg finner du informasjon om tollsatser: Rules of Origin Facilitator Her finner du WTOs liste over frihandelsavtaler: Regional Trade Agreement Database Her får du oversikt endringene i HS-nomenklaturen

Artikkel | Oppdatert: 28.02.2022

Landliste etter kode

Koder for landgrupper FHA - Land som Norge eller EFTA har inngått frihandelsavtaler med, herunder EU/EFTA/EØS EU - Land som omfattes av Norges handelsavtale med De europeiske felleskaper EFTA - Land og områder som er med i Det europeiske frihandelsforbund EØS - Land og områder som er med i Det Europeiske

Artikkel | Oppdatert: 31.05.2022

Landliste etter navn

Koder for landgrupper FHA - Land som Norge eller EFTA har inngått frihandelsavtaler med, herunder EU/EFTA/EØS EU - Land som omfattes av Norges handelsavtale med Den europeiske union EFTA - Land og områder som er med i Det europeiske frihandelsforbund EØS - Land og områder som er med i Det Europeiske

Artikkel | Oppdatert: 31.05.2022

Utfylling av opphavsbevis EUR.1 og EUR-MED

elektroniske løysinga for EUR.1 til tross for den ovannemnte notifikasjonen vil Tolletaten leggje vinn på å endre opphavsprotokollane i dei gjeldande frihandelsavtalane, men dette kan vere ei tidkrevjande prosess. Den 15. desember 2020 har Tolletaten gjort små endringar i sertifikatet samt laga ei autentiseringsløysing

Artikkel | Oppdatert: 06.04.2022

Opprinnelsesbevis

kravet om å undertegne. Erklæring har en gyldighetstid på fire måneder. Vi gjør oppmerksom på at de fullstendige formkravene står i de ulike frihandelsavtalene. Se for eksempel informasjon om EØS-avtalen på toll.no. Som eksportør er det du som har ansvaret for å sjekke den aktuelle avtalen og sette deg

Artikkel | Oppdatert: 13.12.2022