Gå til innhold

Søkeresultat

Søket ditt på «Frihandelsavtaler» ga 14 treff. Søketips
Serbia - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Serbia ble iverksatt 1. juni 2011. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskrivet Du finner alle vedleggene til avtalen

Artikkel | Oppdatert: 09.12.2021

Indonesia - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Indonesia iverksettes 1. november 2021. Den baserer seg på HS 2012, og innebærer mulighet for å kreve tollpreferanse ved import til Norge og eksport til Indonesia.  Generelt om avtalen Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Indonesia trer i kraft 1. november

Artikkel | Oppdatert: 08.10.2021

Storbritannia – Norge frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia ble iverksatt 1. desember 2021. Den baserer seg på HS 2017, og innebærer mulighet for å kreve tollpreferanse ved import til Norge og Storbritannia. Generelt om avtalen Frihandelsavtalen mellom Norge, Island og Liechtenstein på den ene siden og Storbritannia

Artikkel | Oppdatert: 20.12.2021

Egypt - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Egypt ble iverksatt 1. august 2007. Landbruksavtalen mellom Norge og Egypt ble iverksatt samme dato. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a

Artikkel | Oppdatert: 17.08.2021

Tyrkia - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Tyrkia ble iverksatt fra 15. april 1992. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. For ytterligere informasjon, se www.efta.int

Artikkel | Oppdatert: 30.08.2021

GCC (Gulf Co-operation Council) - EFTA frihandelsavtale

Frihandelavtalen mellom EFTA og statene som er medlem av GCC ble iverksatt 1. juli 2015. Den baserer seg på HS 2007.  Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.  GCC-landene består av Bahrain, De forente

Artikkel | Oppdatert: 30.04.2021

Ny frihandelsavtale med Storbritannia trer i kraft 1. desember 2021 og erstatter «Broavtalen»

Norge har, sammen med Island og Liechtenstein, inngått en ny frihandelsavtale med Storbritannia.  Norge har, sammen med Island og Liechtenstein, inngått en ny frihandelsavtale med Storbritannia.  Avtalen erstatter den midlertidige «broavtalen». Avtalen trer i kraft 1. desember 2021. Tolletaten har, sammen

Nyhet | Oppdatert: 30.11.2021

Tollfritak eller lågare toll når du eksporterer til andre land

du opningane som ligg i frihandelsavtalane Noreg har, kan handelspartnaren din få lågare toll eller tollfridom ved import til sitt land. Dette kallar vi preferansetollbehandling. For å kunne få dette, må desse krava vere oppfylte vara må vere omfatta av ein frihandelsavtale du må fylle ut eit opphavsbevis

Artikkel | Oppdatert: 04.03.2021

Kurs i opprinnelsesregler og preferansetollbehandling

sammen med de andre EFTA-landene (Sveits, Liechtenstein og Island) inngått en rekke frihandelsavtaler, og flere er under utarbeidelse. Norge har også inngått enkelte bilaterale avtaler. Den største og viktigste frihandelsavtalen Norge har, er EØS-avtalen. EØS-avtalen sikrer at du kan importere varer tollfritt

Artikkel | Oppdatert: 23.03.2021

Endringer i HS-nomenklaturen og tolltariffen fra 1. januar 2022

nasjonalt nivå vil det komme oppdelinger for dyrefôr til fisk, hovedsakelig i kapittel 7, 8 og 20. Det er tatt inn for å vise tilbudet i noen frihandelsavtaler. Tolltariffen som Åpne data vil være tilgjengelig 1.1.2022.

Artikkel | Oppdatert: 23.12.2021

1-10 av 14