Gå til innhold

Søkeresultat

Søket ditt på «Frihandelsavtaler» ga 27 treff. Søketips
Egypt - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Egypt ble iverksatt 1. august 2007. Landbruksavtalen mellom Norge og Egypt ble iverksatt samme dato. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a

Artikkel | Oppdatert: 17.08.2021

Tyrkia - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Tyrkia ble iverksatt fra 15. april 1992. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. For ytterligere informasjon, se www.efta.int

Artikkel | Oppdatert: 30.08.2021

Serbia - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Serbia ble iverksatt 1. juni 2011. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskrivet Du finner alle vedleggene til avtalen

Artikkel | Oppdatert: 09.12.2021

Indonesia - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Indonesia iverksettes 1. november 2021. Den baserer seg på HS 2012, og innebærer mulighet for å kreve tollpreferanse ved import til Norge og eksport til Indonesia.  Generelt om avtalen Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Indonesia trer i kraft 1. november

Artikkel | Oppdatert: 08.10.2021

Storbritannia – Norge frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia ble iverksatt 1. desember 2021. Den baserer seg på HS 2017, og innebærer mulighet for å kreve tollpreferanse ved import til Norge og Storbritannia. Generelt om avtalen Frihandelsavtalen mellom Norge, Island og Liechtenstein på den ene siden og Storbritannia

Artikkel | Oppdatert: 20.12.2021

GCC (Gulf Co-operation Council) - EFTA frihandelsavtale

Frihandelavtalen mellom EFTA og statene som er medlem av GCC ble iverksatt 1. juli 2015. Den baserer seg på HS 2007.  Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.  GCC-landene består av Bahrain, De forente

Artikkel | Oppdatert: 30.04.2021

Ny frihandelsavtale med Storbritannia trer i kraft 1. desember 2021 og erstatter «Broavtalen»

Norge har, sammen med Island og Liechtenstein, inngått en ny frihandelsavtale med Storbritannia.  Norge har, sammen med Island og Liechtenstein, inngått en ny frihandelsavtale med Storbritannia.  Avtalen erstatter den midlertidige «broavtalen». Avtalen trer i kraft 1. desember 2021. Tolletaten har, sammen

Nyhet | Oppdatert: 30.11.2021

Reisegods og småsendinger

kjøpt en vare i et land vi har en frihandelsavtale med kan du få redusert toll. Har du som privatperson handlet i utlandet for over 3000/6000 kroner, skal du betale moms og eventuell toll for varene dine.  Er varen din kjøpt og lagd i et land vi har en frihandelsavtale med, kan du avgi en muntlig eller

Artikkel | Saksnummer: 2012/01188 | Oppdatert: 17.12.2021

Godkjende eksportørar

Er du ein eksportør med kunnskap om opphavsreglane i frihandelsavtalane kan du autoriserast som godkjend eksportør. Då kan du sjølv utferde opphavsbevis utan omsyn til verdien på sendinga. Oppfyller du desse vilkåra kan du bli godkjend eksportør, uansett om du eksporterer råvarer eller ferdigvarer:

Artikkel | Oppdatert: 15.12.2021

Tollfritak eller lågare toll når du eksporterer til andre land

du opningane som ligg i frihandelsavtalane Noreg har, kan handelspartnaren din få lågare toll eller tollfridom ved import til sitt land. Dette kallar vi preferansetollbehandling. For å kunne få dette, må desse krava vere oppfylte vara må vere omfatta av ein frihandelsavtale du må fylle ut eit opphavsbevis

Artikkel | Oppdatert: 04.03.2021

1-10 av 27