Gå til innhold

Søkeresultat

Søket ditt på «Frihandelsavtaler» ga 41 treff. Søketips
§ 8-2 Frihandelsavtaler, preferansetoll

Tollforskriften § 8-2-1 Norge har inngått en rekke frihandelsavtaler med andre land, der landene gjensidig (bl.a.) gir hverandre lettelser i tollsatsene. Som medlem av EFTA er Norge bundet av disse frihandelsavtalene.  Oversikt over Norges frihandelsavtaler Forarbeider til § 8-2 Ot.prp.nr.58 (2006-2007)

Artikkel | Oppdatert: 20.03.2020

Ukraina - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Ukraina ble iverksatt 1. juni 2012. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskrivet For ytterligere opplysninger, og

Artikkel | Oppdatert: 03.02.2020

Libanon - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Libanon ble iverksatt 1. januar 2007. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskrivet For ytterligere opplysninger

Artikkel | Oppdatert: 03.02.2020

Filippinene - EFTA frihandelsavtale

Artikkel | Oppdatert: 10.03.2020

Canada - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) og Canada ble iverksatt 1. juli 2009, herunder iverksettelse av landbruksavtalen mellom Norge og Canada. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen

Artikkel | Oppdatert: 03.02.2020

Marokko - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen EFTA - Marokko ble iverksatt 1. desember 1999. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskriv For ytterligere informasjon se www.efta

Artikkel | Oppdatert: 03.02.2020

Albania - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Albania ble iverksatt 1. august 2011. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007 innebærer at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskrivet For ytterligere opplysninger

Artikkel | Oppdatert: 03.02.2020

Tunisia - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) og Tunisia ble iverksatt 1.august 2005, herunder iverksetting av bilateral landbruksprotokoll mellom Norge og Tunisia. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen

Artikkel | Oppdatert: 03.02.2020

Ecuador - EFTA - frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landa og Ecuador ble iverksatt 1. november 2020. Den baserer seg på HS 2017, og innebærer mulighet for å kreve tollpreferanse ved import til Norge og eksport til Ecuador. Generelt om avtalen Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Ecuador trådte i kraft 1. november 2020

Artikkel | Oppdatert: 18.11.2020

Sør-Korea - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen EFTA-Sør-Korea trådde i kraft 1. september 2006. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskrivet For ytterligere opplysninger se www

Artikkel | Oppdatert: 26.06.2020

1-10 av 41