Gå til innhold

Søkeresultat

Søket ditt på «Frihandelsavtaler» ga 7 treff. Søketips
Import av klær

til norsk grense og eventuell toll og andre avgifter ved innførsel. Frihandelsavtaler Det er mulig å få redusert toll eller ingen toll hvis du handler fra et land som Norge har en frihandelsavtale med. Les mer om frihandelsavtaler

Artikkel | Oppdatert: 27.02.2020

Tariffutforming

§ 7-1-1. "Ordinær" I denne rubrikken er ordinær tollsats oppført. Tollsatsen skal anvendes for varer som innføres fra land som Norge ikke har frihandelsavtale med, og for varer som innføres fra avtaleland, men som ikke dekkes av de vilkår for preferansetollbehandling som er fastlagt i nevnte avtaler

Artikkel | Oppdatert: 04.01.2021

Endringer i HS-nomenklaturen og tolltariffen fra 1. januar 2022

nasjonalt nivå vil det komme oppdelinger for dyrefôr til fisk, hovedsakelig i kapittel 7, 8 og 20. Det er tatt inn for å vise tilbudet i noen frihandelsavtaler. Tolltariffen som Åpne data vil være tilgjengelig 1.1.2022.

Artikkel | Oppdatert: 23.12.2021

Finn riktig varenummer i tolltariffen

informasjon om tollsatser, merverdiavgift og eventuelle restriksjoner. Globus-ikonet indikerer at varenummeret er omfattet av en eller flere frihandelsavtaler. Binders-ikonet indikerer at det finnes ytterligere opplysninger knyttet til varenummeret (definisjoner av vareomfang, tollkvoter og tollnedsettelser)

Artikkel | Oppdatert: 23.11.2020

Designendringer i tolltariffen fra 14. april

og Generelt (dette er informasjon som tidligere lå under Oppslag på varenummer). Jordklode-ikonet henviser til varenummer som er omfattet av en frihandelsavtale og / eller GSP-systemet. Binders-ikonet viser at det finnes ytterligere informasjon på varenummeret, herunder definisjoner, tollkvoter og tollnedsettelser

Artikkel | Oppdatert: 27.04.2021

Landliste etter navn

Koder for landgrupper FHA - Land som Norge eller EFTA har inngått frihandelsavtaler med, herunder EU/EFTA/EØS EU - Land som omfattes av Norges handelsavtale med Den europeiske union EFTA - Land og områder som er med i Det europeiske frihandelsforbund EØS - Land og områder som er med i Det Europeiske

Artikkel | Oppdatert: 31.05.2022

Landliste etter kode

Koder for landgrupper FHA - Land som Norge eller EFTA har inngått frihandelsavtaler med, herunder EU/EFTA/EØS EU - Land som omfattes av Norges handelsavtale med De europeiske felleskaper EFTA - Land og områder som er med i Det europeiske frihandelsforbund EØS - Land og områder som er med i Det Europeiske

Artikkel | Oppdatert: 31.05.2022