Gå til innhold

Søkeresultat

Søket ditt på «Frihandelsavtaler» ga 81 treff. Søketips
Kommende frihandelsavtaler

Følgende frihandelsavtaler er under forhandling. EFTA - India: under forhandling EFTA - Malaysia: under forhandling EFTA - Mercosur: under forhandling EFTA - Moldova: under forhandling EFTA - Vietnam: under forhandling EFTA - Algerie: under forhandling, midlertidig stoppet EFTA - Thailand: under forhandling

Artikkel | Oppdatert: 20.06.2022

Colombia - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Colombia ble iverksatt 1. september 2014. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskrivet For ytterligere opplysninger

Artikkel | Saksnummer: 2014/55652 | Oppdatert: 10.08.2022

Albania - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Albania ble iverksatt 1. august 2011. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007 innebærer at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskrivet For ytterligere opplysninger

Artikkel | Oppdatert: 03.02.2020

SACU - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen EFTA - SACU ble iverksatt 1. mai 2008. Den baserer seg på HS 2002. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2002, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. SACU er forkortelsen for South African Customs Union og består av følgende

Artikkel | Oppdatert: 28.11.2019

Grønland - Norge frihandelsavtale

Handelsavtalen mellom Norge og Grønland gir begge parter lik behandling som for handelsavtalene EF/Norge eller EFTA-konvensjonen. Frihandelsavtalen Norge-Grønland Den tollsatsen som gis skal være den som er mest gunstig i disse avtalene. Du kan også søke på varenummer og se tollsatsen direkte. Søk på

Artikkel | Oppdatert: 11.08.2014

Georgia - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Georgia ble iverksatt 1. september 2017. Listereglene baserer seg på HS 2007. Det at listereglene er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.  Iverksettelsesrundskrivet Du finner alle vedleggene

Artikkel | Oppdatert: 04.12.2019

Filippinene - EFTA frihandelsavtale

Artikkel | Oppdatert: 10.03.2020

Ukraina - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Ukraina ble iverksatt 1. juni 2012. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskrivet For ytterligere opplysninger, og

Artikkel | Oppdatert: 03.02.2020

Libanon - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Libanon ble iverksatt 1. januar 2007. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. Iverksettelsesrundskrivet For ytterligere opplysninger

Artikkel | Oppdatert: 03.02.2020

Egypt - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Egypt ble iverksatt 1. august 2007. Landbruksavtalen mellom Norge og Egypt ble iverksatt samme dato. Den baserer seg på HS 2007. Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a

Artikkel | Oppdatert: 17.08.2021

1-10 av 81