Gå til innhold

Søkeresultat

Hjelp til å søke

Det er mulig å avgrense søket ved å velge tema, innholdstype eller tidsrom.

Avgrensingen du har gjort vil være markert med en rød sirkel øverst til venstre på siden. Hvis du vil oppheve avgrensingen, trykk på sirkelen.

Hvis du har flere ord i søkefrasen, vil du få treff på sider som inneholder begge ordene eller begynnelsen av ordene.

Søk på eksakt frase

Bruk anførselstegn " ". Eksempel: Søket: " avgifter ved import av bil og andre kjøretøy" gir bare treff i artikler med den eksakte frasen. 

Finne alle sider med et ord som begynner med noe spesielt

Skriv begynnelsen av ordet. Det er ikke nødvendig å bruke spesialtegn som *. Eksempel: års gir treff på årsavgift, årsmelding, årsrapportering osv.

Unnta sider om inneholder spesielle ord fra resultatet

Hvis du vil utelukke artikler med et spesielt ord: skriv minustegn (-) foran ordet du ikke vil skal gi treff. Eksempel:  Søket "Årsavgift -vraking", gir treff i alle artikler som inneholder ordet årsavgift og ikke ordet vraking

Bruk av spesialtegn

I dette søket skal du ikke bruke +, %, AND eller OG. Hvis du søker på flere ord, vil søket gi treff i et eller flere av ordene uten at du skriver spesialtegn. 

Søk etter arkiverte artikler

Noen sider blir arkivert slik at de er søkbare. For å søke i dette arkivet må du trykke på "utgåtte" som alltid er det nederste valget i høyre kolonne.