Gå til innhold

Turistsalg - tilbakebetaling av merverdiavgift

Dette skjemaet gjelder refusjon av merverdiavgift. Tolletaten attesterer for at varen er utført, men kontrollerer ikke at vilkårene for refusjon er oppfylt.

Skjemaet skal ikke brukes for å deklarere restriksjonsbelagte varer

Enkelte varer som du kan kjøpe i Norge er avhengig av tillatelse for å kunne utføres fra Norge, eller innføres til det landet du skal reise til.

Dette skjemaet skal ikke brukes for å deklarere restriksjonsbelagte varer. Du må ha med deg tillatelse til å utføre disse varene, og deklarere varene for utførsel til tolletaten.