Gå til innhold

Turistsalg - tilbakebetaling av merverdiavgift

Dette skjemaet gjelder refusjon av merverdiavgift. Tolletaten attesterer for at varen er utført, men kontrollerer ikke at vilkårene for refusjon er oppfylt.

Enkelte varer som du kan kjøpe i Norge er avhengig av tillatelse for å kunne utføres fra Norge, eller innføres til det landet du skal reise til.

Dette skjemaet skal ikke brukes for å deklarere restriksjonsbelagte varer. Du må ha med deg tillatelse til å utføre disse varene, og deklarere varene for utførsel til tolletaten.