Gå til innhold

Tilbakebetaling av toll og avgifter

Dette skjemaet er for privatpersoner som skal søke om tilbakebetaling.

Hva er grunnen til at du ønsker tilbakebetaling?

Oppgi beløpene du ønsker tilbakebetalt

Dette er det du mener du har betalt for mye i toll og merverdiavgift.

NOK
NOK

Fortollingsgebyr / pris fortolling / annen importavgift

Tolletaten tilbakebetaler ikke dette gebyret. Dette er et gebyr du betaler til speditøren (Posten, Bring, DHL, UPS, etc.) for fortollingsjobben de har utført. 

Har du spørsmål om dette gebyret, ta kontakt med speditøren.

Fordi toll ({toll} kroner) er 100 kroner eller mer, kan du søke om tilbakebetaling.

Merk: Du må søke tilbakebetaling fra to etater:

 • Tolletaten om tilbakebetaling av toll
 • Skatteetaten om tilbakebetaling av merverdiavgift. Du finner en lenke etter at du har fyllt ut denne søknaden
 • Tolletaten tilbakebetaler ikke fortollingsgebyr til speditør (Posten, Bring, DHL, UPS, etc.)

Fordi toll ({toll} kroner) er under 100 kroner, ser det ikke ut som om du kan få tilbakebetalt tollen. 

Tolletaten tilbakebetaler ikke:

Fordi toll ({toll} kroner) og merverdiavgift ({vat} kroner) til sammen er 100 kroner eller mer, kan du søke om tilbakebetaling.

Tolletaten tilbakebetaler ikke:

 • Beløp under 100 kroner
 • Fortollingsgebyr til speditør (Posten, Bring, DHL, UPS, etc.)

Fordi toll ({toll} kroner) og merverdiavgift ({vat} kroner) til sammen er under 100 kroner, ser det ikke ut som om du kan få tilbakebetalt beløpet. 

Tolletaten tilbakebetaler ikke:

 

Merk: I dette tilfellet må du søke Skatteetaten om tilbakebetaling av merverdiavgiften. Tolletaten har bare ansvaret for tollen.
Gå til Skatteetaten.no for å søke

Mener du likevel at du har rett på tilbakebetaling av toll, kan du fortsatt gå videre til søknadsskjemaet her.

 • Dokumentasjon
 • Om deg
 • Se gjennom
 • Sendt

Hvis du ikke har mottatt en slik deklarasjon, vil speditøren (Posten, Bring, UPS, DHL osv.) som gjorde fortollingen for deg, kunne gi deg en kopi. Se eksempler

Hvis du ikke har mottatt en slik deklarasjon, vil speditøren (Posten, Bring, UPS, DHL osv.) som gjorde fortollingen for deg, kunne gi deg en kopi. Se eksempler

Hvis du ikke har mottatt en slik deklarasjon, vil speditøren (Posten, Bring, UPS, DHL osv.) som gjorde fortollingen for deg, kunne gi deg en kopi. Se eksempler her.

For eksempel faktura eller proformafaktura.

Last opp dersom du har slik dokumentasjon.

Du kan legge til flere filer.

Hvis du ikke har mottatt en slik deklarasjon, vil speditøren (Posten, Bring, UPS, DHL osv.) som gjorde fortollingen for deg, kunne gi deg en kopi. Se eksempler her.

Du kan legge til flere filer.

0/500
0/500

 • Dokumentasjon
 • Om deg
 • Se gjennom
 • Sendt

 • Dokumentasjon
 • Om deg
 • Se gjennom
 • Sendt