Gå til innhold

Siste endringer

Når vi gjør vesentlige endringer på sider, listes sidene her.

Du kan abonnere på vårt nyhetsbrev. Du vil da motta alle endringer på e-post.

11.12.2018 Kurs i utførsel
11.12.2018 Videregående kurs i tollbehandling ved innførsel
11.12.2018 Kurs i tollagerhold
11.12.2018 Kurs i opprinnelsesregler og preferansetollbehandling
11.12.2018 Kurs i klassifisering av næringsmidler (tolltariffens kapitler 1-24)
11.12.2018 Kurs i klassifisering av klær - (tolltariffens kapitler 61 og 62)
11.12.2018 Kurs i klassifisering - lær tolltariffen å kjenne
11.12.2018 Basiskurs i tollbehandling ved innførsel
10.12.2018 Kjøp av fyrverkeri i utlandet
10.12.2018 Kosmetikk
10.12.2018 Tolloven
10.12.2018 Skattebetalingsloven
10.12.2018 Merverdiavgiftsloven
10.12.2018 Merverdiavgiftsforskriften
10.12.2018 Gaver sendt fra utlandet
10.12.2018 Den hovedansvarliges ansvar
10.12.2018 Transport av legemidler via Sverige
10.12.2018 Nærmere informasjon om utfylling av rubrikk 18
10.12.2018 Nærmere informasjon om utfylling av rubrikk 51 - Planlagte transitteringstollsteder
10.12.2018 TIR transporter gjennom EU
1-20 av 691