Gå til innhold

Siste endringar

Når vi gjer vesentlege endringar på sider, vert sidene lista her.

Du kan abonnere på nyheitsbrev frå Tolletaten. Du vil då få melding om alle endringar på e-post.

09.12.2022 Transport av ufortollede varer
08.12.2022 Feilmeldinger i TVINN
08.12.2022 Varsel om endringer på utførsel ved bruk av preferansekode i ny TVINN-leveranse
07.12.2022 Forkortelser
07.12.2022 Import- og eksportkontroll
07.12.2022 Kjøtt av sau og lam fra Botswana, Namibia og Eswatini
07.12.2022 Storfekjøtt fra Eswatini
07.12.2022 Storfekjøtt fra Botswana og Namibia
07.12.2022 Storfekjøtt fra alle GSP-land
07.12.2022 Stiklinger, potteplanter og gress på rull
07.12.2022 Kvoter
05.12.2022 Om tolltariffen
05.12.2022 Endringer i Tolltariffen 2023
02.12.2022 Oversikt over godkjende eksportørar
02.12.2022 Oversikt over godkjende eksportørar
02.12.2022 Oversikt over godkjende eksportørar
02.12.2022 Oversikt over godkjende eksportørar
02.12.2022 Oversikt over godkjende eksportørar
02.12.2022 Oversikt over godkjende eksportørar
01.12.2022 Nye prosedyrekoder og transaksjonstyper fra 1. januar 2023
1-20 av 335