Gå til innhold

Siste endringar

Når vi gjer vesentlege endringar på sider, vert sidene lista her.

Du kan abonnere på nyheitsbrev frå Tolletaten. Du vil då få melding om alle endringar på e-post.

08.03.2021 Oversikt over godkjende eksportørar
08.03.2021 Oversikt over godkjende eksportørar
05.03.2021 Tilbakebetaling av toll og avgifter
04.03.2021 Endring i tollforskriften- tilbakehold av IPR-varer
04.03.2021 Endring i tollforskriften - reglene om forhåndsvarsling og autoriserte foretak
04.03.2021 Tollfritak eller lågare toll når du eksporterer til andre land
03.03.2021 Vanlige årsaker til å søke om tilbakebetaling
03.03.2021 Slik søker du om tilbakebetaling
03.03.2021 Eksport av bil og andre kjøretøy
03.03.2021 AEO-autorisasjon
02.03.2021 Endring i tollforskriften - reglene om forhåndsvarsling og autoriserte foretak
25.02.2021 Endring i tollforskriften - reglene om forhåndsvarsling og autoriserte foretak
25.02.2021 Handle kjøt, mjølk, ost og andre matvarer
25.02.2021 Alkohol- og tobakkskvote
25.02.2021 Verdigrensa
25.02.2021 Legemidler på utenlandsreise
25.02.2021 Reise med dyr
23.02.2021 Brexit - oppdatert informasjon til næringslivet
22.02.2021 Oversikt over godkjende eksportørar
19.02.2021 NCTS fase 5 – Tilbakemeldinger fra programvareleverandører for NCTS - påminnelse
1-20 av 813