Gå til innhold

Siste endringer

Når vi gjør vesentlige endringer på sider, listes sidene her.

Du kan abonnere på vårt nyhetsbrev. Du vil da motta alle endringer på e-post.

19.10.2018 Eksportavgifta for fisk og fiskevarer
19.10.2018 Feilmeldinger i TVINN
19.10.2018 Driftsavbrudd i TVINN og NCTS
19.10.2018 Import av legemiddel og urter
19.10.2018 Kosttilskot
19.10.2018 Oversikt over godkjende eksportørar
15.10.2018 Typetilfeller til bruk ved elektroniske omberegninger
15.10.2018 Næringsmidler og fôrvarer sendt fra eller med opprinnelse i Japan
15.10.2018 Basiskurs i tollbehandling ved innførsel
15.10.2018 Kurs i klassifisering - lær tolltariffen å kjenne
15.10.2018 Reise med kulturminne og antikvitetar
12.10.2018 Oversikt over godkjende eksportørar
11.10.2018 Opphavsbevis
11.10.2018 Handle kjøt, mjølk, ost og andre matvarer
11.10.2018 Tømmer, trelast og treemballasje
11.10.2018 Utførsel av brukte motorkøyretøy - opphavsbevis
11.10.2018 Ein frihandelsavtale omfattar ikkje alle varer
11.10.2018 Utfylling av opphavsbevis EUR 1 og EUR-MED
11.10.2018 Du må fremsette krav om preferanse
11.10.2018 Tollfritak eller lågare toll når du eksporterer til andre land
1-20 av 686