Gå til innhold

Siste endringar

Når vi gjer vesentlege endringar på sider, vert sidene lista her.

Du kan abonnere på nyheitsbrev frå Tolletaten. Du vil då få melding om alle endringar på e-post.

26.11.2020 Endringer i reglene for turistfiske fra nyttår
26.11.2020 Brexit - oppdatert informasjon til næringslivet
26.11.2020 Kva er EORI-nummer?
25.11.2020 Endring i tollforskriften – oppbevaringstid for oppbevaringspliktige dokumenter
25.11.2020 Drammen tollsted
25.11.2020 Åsnes tollkontor (Rv 206)
25.11.2020 Ørje tollkontor (E18)
25.11.2020 Sandefjord tollsted
25.11.2020 Mo tollsted
25.11.2020 Kongsvinger tollkontor
25.11.2020 Kirkenes tollsted
25.11.2020 Junkerdal tollstad (Rv 77)
25.11.2020 Drammen tollsted
25.11.2020 Bjørnfjell tollsted (E10)
25.11.2020 Østby tollkontor (Rv 25)
25.11.2020 Tariffutforming
24.11.2020 Brexit - oppdatert informasjon til næringslivet
24.11.2020 Forhåndsvarsling
23.11.2020 Finn riktig varenummer i tolltariffen
23.11.2020 Oversikt over godkjende eksportørar
1-20 av 984