Gå til innhold

Siste endringar

Når vi gjer vesentlege endringar på sider, vert sidene lista her.

Du kan abonnere på nyheitsbrev frå Tolletaten. Du vil då få melding om alle endringar på e-post.

23.09.2020 Oversikt over godkjende eksportørar
23.09.2020 Oversikt over GSP-landene
23.09.2020 Oversikt over kjennelser for tilbakehold av piratkopier
22.09.2020 Ekspedisjonsenheter i TVINN
21.09.2020 Bearbeidede landbruksvarer
18.09.2020 Opprinnelseskonvensjonen
18.09.2020 Opprinnelseskonvensjonen
17.09.2020 Endring i tollforskriften - bindende forhåndsuttalelser
16.09.2020 § 4-27 Tilbakehold ved disponering i strid med tollekspedisjonen
16.09.2020 § 4-26 Rett til gjenutførsel, avståelse mv.
16.09.2020 § 4-2 Tilbakehold, lagring og tvangssalg
16.09.2020 § 16-4 Heleri mv. av ulovlig innført vare
16.09.2020 § 16-8 Inndragning
16.09.2020 § 12-13-2 Hvem klassifiseringsuttalelsen gjelder for
16.09.2020 § 9-2 Generelle tollnedsettelser på landbruksprodukter
16.09.2020 § 9-1 Nedsettelse av tollsats på landbruksvarer
16.09.2020 § 12-14 Frist for søksmål mot tollmyndighetens vedtak
16.09.2020 § 9-5 Nedsettelse av toll
16.09.2020 § 6-3 Industrivare som innføres for reparasjon eller bearbeiding
16.09.2020 § 11-5 Kompensasjon til norske fiske- og fangstfartøy
1-20 av 1012