Gå til innhold

Siste endringar

Når vi gjer vesentlege endringar på sider, vert sidene lista her.

Du kan abonnere på nyheitsbrev frå Tolletaten. Du vil då få melding om alle endringar på e-post.

25.04.2019 Betaling av merverdiavgift ved import av bil
24.04.2019 Elektronisk loggbok erstatter formular T2M
24.04.2019 Lettelser i deklarasjonsplikten ved inn- og utførsel av varer
24.04.2019 Ny leveranse i NCTS blir sett i produksjon laurdag 27. april
24.04.2019 Utfylling av opphavsbevis EUR 1 og EUR-MED
16.04.2019 Nytt format på tollstadslister frå og med 29. april
16.04.2019 Oversikt over GSP-landene
16.04.2019 KvoteApp setter ny rekord
15.04.2019 Oversikt over godkjende eksportørar
15.04.2019 Høring - endring i tolloven § 5-10 kjøtt fra egen jakt
12.04.2019 Driftsavbrudd i TVINN og NCTS
12.04.2019 Feilmeldinger i TVINN
12.04.2019 Avfall - deklarasjonsplikt ved eksport
11.04.2019 Feilmeldinger i TVINN
11.04.2019 Oversikt over godkjende eksportørar
10.04.2019 Ris og risprodukter
10.04.2019 Brexit - oppdatert informasjon til næringslivet
05.04.2019 Peru - EFTA frihandelsavtale
05.04.2019 Oversikt over godkjende eksportørar
05.04.2019 Om oss
1-20 av 869