Gå til innhold

Siste endringar

Når vi gjer vesentlege endringar på sider, vert sidene lista her.

Du kan abonnere på nyheitsbrev frå Tolletaten. Du vil då få melding om alle endringar på e-post.

14.06.2019 Driftsavbrudd i TVINN og NCTS
13.06.2019 Oversikt over godkjende eksportørar
11.06.2019 Brukerråd for Tolletatens fortollingssystem (TVINN) og transitteringssystem (NCTS) er avlyst
07.06.2019 § 12-12 Frist for endring av vedtak
07.06.2019 § 12-4 Opplysninger om abonnent til telefonnummer mv.
07.06.2019 § 12-10 Endring av vedtak til ugunst
07.06.2019 Straffbar medvirkning
07.06.2019 § 16-1 Alminnelige bestemmelser om straff
07.06.2019 § 1-2 Lovens saklige virkeområde
07.06.2019 § 1-5 Tollmyndighetenes oppgaver
07.06.2019 § 4-13 Elektronisk datautveksling
07.06.2019 Proviantering til norske fiske- og fangstfartøy
07.06.2019 Proviantering til andre fartøy
07.06.2019 § 4-32 Tollagerholderens krav på lagerleie
07.06.2019 § 12-2 Andre myndigheters opplysningsplikt
07.06.2019 § 12-1a Opplysningsplikt om egne forhold
07.06.2019 § 12-11 Endring av vedtak til gunst
07.06.2019 Proviantering til ferger i Norden
07.06.2019 Proviantering til luftfartøy
07.06.2019 Straff for fører
1-20 av 982