Gå til innhold

Siste endringar

Når vi gjer vesentlege endringar på sider, vert sidene lista her.

Du kan abonnere på nyheitsbrev frå Tolletaten. Du vil då få melding om alle endringar på e-post.

25.01.2022 Utførsel av våpen
25.01.2022 Oversikt over godkjende eksportørar
25.01.2022 Oversikt over godkjende eksportørar
24.01.2022 Import av fritidsbåt
24.01.2022 Høring - endring i tollforskriften § 5-4-1 - vilkårene for tollfritak for varer som innføres fra Svalbard
20.01.2022 Kom med innspill til nye oppdelinger i tolltariffen
19.01.2022 Utmålingsskjema
19.01.2022 Utmåling og ileggelse av overtredelsesgebyr
19.01.2022 FTP-serveren skal legges ned
19.01.2022 Elektriske køyretøy
17.01.2022 Om oss
17.01.2022 Hvorfor finner du ikke tolldeklarasjonsoversikten i Altinn?
17.01.2022 NCTS fase 5 – informasjon til næringslivet
14.01.2022 Oversikt over godkjende eksportørar
14.01.2022 Oversikt over godkjende eksportørar
14.01.2022 Oversikt over godkjende eksportørar
14.01.2022 Oversikt over godkjende eksportørar
14.01.2022 Oversikt over godkjende eksportørar
14.01.2022 Oversikt over godkjende eksportørar
14.01.2022 Oversikt over godkjende eksportørar
1-20 av 499