Gå til innhold

Utmålingsskjema

Eksemplene på pliktbrudd som listes opp i utmålingsskjema er ikke uttømmende, og skjema må leses i sammenheng med veilederen.

Overtredelsens artStørrelse på overtredelsesgebyret
Eksempler/ oversikt over mest vanlige   pliktbrudd1. gangs fastsettelse2. gangs fastsettelse3. gangs fastsettelse osv.

Toll. § 3-1 første ledd: manglende, uriktig eller ufullstendig   forhåndsvarsel

2 R

4 R

8 R

Toll. § 3-1 annet ledd: manglende, uriktig eller ufullstendig   melding og fremleggelse

5 R

10 R

20 R

Toll. § 3-2: manglende overholdelse av plikten til å   føre transportmiddelet til sted hvor tollmyndighetene er stasjonert eller   sted angitt av tollmyndighetene

2 R

4 R

8 R

Toll. § 3-3: manglende, uriktig eller ufullstendig   melding om ankomst til bestemmelsessted i tollområdet

3 R

6 R

12 R

Toll. § 3-4: lossing uten tillatelse

2 R

4 R

8 R

Toll. § 3-5: lasting uten tillatelse

2 R

4 R

8 R

Toll. § 3-6: manglende, uriktig eller ufullstendig   melding ved videre transport i tollområdet

3 R

6 R

12 R

Toll. § 3-7: manglende, uriktig eller ufullstendig   melding ved avreise fra tollområdet

3 R

6 R

12 R

Toll. § 4-1: manglende tollbehandling ved innførsel

3 R

6 R

12 R

Toll. § 4-10: Manglende deklarering av vare(r)

5 R (private)

10 R (foretak)

10 R (private)

20 R (foretak)

20 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-10: Feilaktig deklarering av verdi/tollverdi   (alvorlige feil)

3 R (privat)

10 R (foretak)

6 R (private)

20 R (foretak)

12 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-10: Feilaktig deklarering av verdi/tollverdi   (mindre alvorlige feil)

1 R

2 R

4 R

Toll. § 4-10: Feilaktig klassifisering med betydning   for bl.a. toll/avgifter/restriksjoner etc. (alvorlige feil)

3 R (private)

10 R (foretak)

6 R (private)

20 R (foretak)

12 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-10: Feilaktig klassifisering uten betydning   for bl.a. toll/avgifter/restriksjoner etc. (mindre alvorlige feil)

1 R

2 R

4 R

Toll. § 4-10: Feil med opprinnelsesbevis eller brudd   på forsendelsesregelen

3 R (private)

10 R (foretak)

6 R (private)

20 R (foretak)

12 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-10: Feil med opprinnelse uten betydning for   bl.a. toll/avgifter/restriksjoner etc. (mindre alvorlige feil – «formelle   feil» iht. handelsavtalen)

1 R

2 R

4 R

Toll. § 4-10: Oppgitt i deklarasjonen at tillatelse   til innførsel av restriksjonsbelagte varer foreligger, uten at det er   tilfellet

3 R (private)

10 R (foretak)

10 R (private)

20 R (foretak)

20 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-10: Oversittelse av frister satt for   deklarering

3 R (private)

5 R (foretak)

6 R (private)

10 R (foretak)

12 R (private)

20 R (foretak)

Toll. § 4-10: Andre mindre alvorlige feil med   deklarasjonen (bl.a. feil kunde, glemt å henvise til tillatelser (forutsettes   at tillatelser foreligger), feil valutakurs m.m. Det gjøres oppmerksom på at   disse eksemplene ikke alltid kan karakteriseres som mindre alvorlige feil.

1 R

2 R

4 R

Toll. § 4-11: Feilaktig deklarering av   verdi/tollverdi/klassifisering/opprinnelse med betydning for bl.a.   toll/avgifter/restriksjoner/statistikk etc. (alvorlige feil)

3 R (private)

10 R (foretak)

6 R (private)

20 R (foretak)

12 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-11: Feilaktig deklarering av   verdi/tollverdi/klassifisering/opprinnelse uten betydning for bl.a.   toll/avgifter/restriksjoner/statistikk etc. (mindre alvorlige feil)

1 R

2 R

4 R

Toll. § 4-11: Andre mindre alvorlige feil med   deklarasjonen (bl.a. feil kunde, glemt å henvise til tillatelser (forutsettes   at tillatelser foreligger) m.m. Det gjøres oppmerksom på at disse eksemplene   ikke alltid kan karakteriseres som mindre alvorlige feil.

1 R

2 R

4 R

Toll. § 4-11: Oppgitt i deklarasjonen at tillatelse   til utførsel av restriksjonsbelagte varer foreligger, uten at det er   tilfellet.

3 R (private)

10 R (foretak)

10 R (private)

20 R (foretak)

20 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-11: Varen utføres før tolldeklarasjonen er   godkjent

5 R (private)

10 R (foretak)

10 R (private)

20 R (foretak)

20 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-12: Manglende eller mangelfull oppbevaring   av meldinger, deklarasjoner, dokumenter mv.   

5 R (kun foretak)

10 R (kun foretak)

20 R (kun foretak)

Toll. §§ 4-20 til 4-25: Ulovlig disponering

5 R (private)

10 R (foretak)

10 R (private)

20 R (foretak)

20 R (private)

40 R (foretak)

Toll. § 4-30: Mangelfull føring eller innsending av   merknadsjournal

3 R

6 R

12 R

Toll. § 4-30: Mangelfull føring av tollagerregnskap

3 R

6 R

12 R

Toll. § 4-30: Manglende søknad om endring av   tollageret, herunder bl.a. størrelse, sikring, plassering, ansvarshavende mv.

3 R

6 R

12 R

Toll. § 4-30: Brudd på vilkårene for direktekjøring

5 R

10 R

20 R

Toll. § 4-30: Andre mindre alvorlige overtredelser av   tollagerbevillingen, herunder f.eks. manglende underretning om at det ikke   lenger er behov for tollagerbevilling m.m.

3 R

6 R

12 R

Toll. § 16-17 bokstav d: Feil med opprinnelsesdokumentasjon som   er ment å tjene som bevis ved tollekspedering i annet land.

10 R

20 R

40 R

Del med andre: