Gå til innhold

Tollfritak ved midlertidig innførsel av containere

Lov og forskrift

Containere er tollfrie ved midlertidig innførsel til Norge. Det er et vilkår at containeren ikke skal brukes til transport innad i Norge. Det er en gjenutførselsfrist på ett år fra innførsel.

Containeren kan være eiet av et utenlandsk eller et norsk foretak.

Tollfritaket gjelder også merverdiavgift.

Containeren er unntatt fra melde- og fremleggelsesplikt etter § 3-1 og deklarasjonsplikt etter § 4-10, men varene som fraktes i containeren må både meldes/fremlegges og deklareres (eller tollbehandles på annen måte). Varene er heller ikke tollfrie etter denne bestemmelsen.