Gå til innhold

Tollfritak for proviant og forbruksvarer i tog

Tog som kommer til tollområdet kan ha med ufortollet proviant og forbruksvarer. Disse varene skal i utgangspunktet ikke fortolles.

Proviant er mat, drikkevarer (inkl. alkohol) og tobakk, mens forbruksvarer er slike varer som drivstoff, olje, doruller, vaskemidler og andre varer som er nødvendige for drift av toget. Tollfritaket gjelder også merverdiavgift og diverse særavgifter.

Tollfritaket gjelder bare varer som skal brukes om bord, og som det er betalt avgifter for i innkjøpslandet. Brennevin (alkoholprosent over 22 %) er ikke omfattet av tollfritaket.