Gå til innhold

Tollfritak for proviant og forbruksvarer i fly

Fly som kommer til tollområdet kan ha med ufortollet proviant og forbruksvarer. Disse varene skal i utgangspunktet ikke fortolles. Reglene gjelder imidlertid ikke privatfly.

Proviant er mat, drikkevarer (inkl. alkohol) og tobakk, mens forbruksvarer er slike varer som drivstoff, olje, doruller, vaskemidler og andre varer som er nødvendige for drift av flyet. Tollfritaket for forbruksvarer er begrenset til luftfartøy som i det alt vesentlige blir benyttet i internasjonal luftfart, se § 5-8-1.

Tollfritaket gjelder også merverdiavgift og diverse særavgifter.

Varene kan deles inn i to hovedkategorier:

  • Proviant mv. til bruk om bord
  • Proviant som selges om bord for ilandbringelse

Proviant mv. til bruk om bord

Det kan tollfritt forbrukes proviant og forbruksvarer mens flyet er i norsk luftrom. Både besetning og passasjerer kan spise og drikke det som det er behov for, men hver passasjer kan bare forbruke 1/2 liter brennevin eller vin. Annen proviant, herunder øl, kan forbrukes om bord uten begrensninger. 

Proviant som selges om bord for ilandbringelse

Alle fly som kommer fra utlandet kan selge alle typer ufortollet proviant. Passasjerene kan imidlertid ikke innføre mer enn kvotene som er beskrevet i § 5-1.