Gå til innhold

Tollfri kvote for personer på reise

Personer som kommer tilbake fra utenlandstur har gjerne med seg diverse varer som er kjøpt på turen. Dette kan være alt fra solkrem og bleier til småelektronikk og klær, matvarer, alkoholholdige drikkevarer og tobakksvarer.

Det ville vært upraktisk både for den reisende og tollmyndighetene om det skulle vært beregnet toll og avgifter for alle disse varene ved innreisen. Det er derfor gitt toll- og avgiftsfritak for varer under visse beløpsgrenser (varer som reisegods). Den reisende kan da passere grensen uten å stanse for tollmyndighetene ved innreisen.

På flyplassene er det tax-free butikker ved ankomst. Varer som kjøpes her regnes også med i kvotene som er beskrevet nedenfor.

Dersom du har vært utenfor tollområdet i minst 24 timer, kan du ta med deg varer tollfritt for 6 000 kroner. Er utenlandsoppholdet mindre enn 24 timer, kan du ta med deg varer tollfritt for 3 000 kroner.

Innenfor disse beløpsgrensene er det ytterligere begrensninger på alkoholholdige drikkevarer, tobakksvarer, kjøttvarer, ost og dyrefôr:

VaretypeMengde
Brennevin/likør og lignende over 22 volumprosent og til og med 60 volumprosent 1 liter
Vin og lignende med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent 1,5 liter
Øl over 2,5 volumprosent (også sterkøl), eller
annen drikk (for eksempel rusbrus) til og med 4,7 volumprosent
2 liter
Sigaretter eller andre tobakksvarer (andre tobakksvarer er snus, skråtobakk, sigarer og sigarillos) 200 stk. eller 250 gram, eller 1,5 liter drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 22 volumprosent
Sigarettpapir 200 blad (stk)
Kjøttvarerost eller fôrvarer 10 kg til sammen (begrensningen gjelder ikke for hunde- og kattemat)

Når det gjelder alkoholholdige drikkevarer kan «brennevinskvoten» byttes i 1,5 liter vin, øl eller rusbrus og lignende, mens «vinkvoten» kan byttes i øl eller rusbrus og lignende, liter for liter.  I tillegg kan «tobakkskvoten» byttes i 1,5 liter  vin, øl eller rusbrus.

Eksempler på lovlige kombinasjoner av alkohol med tobakkskvote:

  • 1 liter brennevin + 1,5 liter vin + 2 liter øl
  • 3 liter vin + 2 liter øl
  • 5 liter øl

Eksempler på lovlige kombinasjoner av alkohol uten tobakkskvote:

  • 1 liter brennevin + 3 liter vin + 2 liter øl
  • 4,5 liter vin + 2 liter øl
  • 6,5 liter øl

Når det gjelder alkoholholdige drikkevarer, tobakksvarer, kjøttvarer, ost og fôrvarer, kan flere personer slå sammen kvotene sine for å innføre èn vare som overstiger kvoten til den enkelte, for eksempel en 6-literskartong med vin, så lenge de samlet sett holder seg innenfor kvotebegrensningene. Dette prinsippet gjelder ikke for andre varer. To personer som for eksempel har kjøpt en TV til 10 000 kroner kan ikke innføre denne tollfritt selv om de samlet sett holder seg innenfor verdigrensen. TV- apparatet må da fortolles i sin helhet.

Dersom en vare utgjør én enhet og den toll- og avgiftsfrie mengden overskrides, skal kun den overskytende mengde fortolles. Dette prinsippet gjelder kun ved innførsel av alkoholholdige drikkevarer, tobakksvarer, kjøttvarer, ost og fôrvarer. Eksempel: når én person bringer med seg to flasker sprit á 0,7 liter, skal kun den overskytende 0,4 liter fortolles.

I tillegg til beløpsgrensene og begrensningene i varemengde for enkelte typer vare, er det aldersbegrensninger, begrensninger for drivstoff, begrensninger for personer som jobber på transportmidler og personer som innfører varer fra installasjoner med videre i petroleumsindustrien.

Ovennevnte regler gjelder også for utenlandske turister og andre som kommer til Norge for kortere eller lengre opphold.  I tillegg kan disse ta med varer som de har behov for under oppholdet i Norge, som de må bringe med seg når de igjen forlater landet.  Dette fritaket gjelder når det midlertidige oppholdet her i landet ikke varer lengre enn inntil ett år.      

Dersom en person har med alkoholholdige drikkevarer og tobakkvarer som overstiger mengde- og verdigrensene nevnt ovenfor, kan disse varene fortolles etter forenklede satser.   Satsene er nærmere regulert i tollforskriften 4-20-3.