Gå til innhold

§ 5-1 Vare til personlig bruk

§ 5-1 gir rett til tollfritak i ulike situasjoner der privatpersoner innfører varer til tollområdet.

Det er et grunnvilkår for disse fritakene at varene er til personlig bruk, dvs. at de ikke er innført for salg eller annen næringsmessig bruk. Et unntak fra dette er arvegods, som kan selges etter innførsel uten at dette har betydning for tollfritaket.

Tollfritakene i § 5-1 gjelder også merverdiavgift. I den videre framstillingen er begrepet ”tollfritt” brukt for enkelhets skyld.

De personlige tollfritakene kan deles opp i:


Forarbeider til tolloven § 5-1

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 54

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 11 nr. 14

St. prp. nr. 1 (1985-1986)

St. prp. nr. 1 (1982-1983)

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 11 nr. 10

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Tolltariffens innledende bestemmelser før 1966

St. prp. nr. 1 (1961-1962)

St. prp. nr. 1 (1954)

St. prp. nr. 1 (1953)

St. prp. nr. 1 (1930)