Gå til innhold

§ 16-2 Ulovlig vareførsel

Lov og forskrift

§ 16-2 er den mest anvendte straffebestemmelsen i tolloven. Bestemmelsen retter seg mot tre forhold:

Den andre sentrale straffebestemmelsen i tolloven, ved siden av § 16-2, er § 16-5. Denne bestemmelsen knytter seg hovedsakelig til situasjoner der det er gitt feilaktige eller mangelfulle opplysninger. I visse situasjoner overlapper disse to bestemmelsene hverandre. En fører av et transportmiddel som legger frem en lasteliste for tollmyndighetene som viser et for lite antall varer, har både innført de overskytende varene utenom tollmyndighetenes kontroll og gitt feil opplysninger om varene i transportmiddelet.


Forarbeider til tolloven § 16-2

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 107

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 61

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 164, 166 og 171

Ot.prp. nr. 37 (1934) – § 164

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901