Gå til innhold

§ 12-13 Bindende forhåndsuttalelser om klassifisering

Du kan søke om bindende forhåndsuttalelser om klassifisering  av varer i henhold til gjeldende tolltariff. Klassifisering av en vare vil si å finne riktig varenummer i tolltariffen. Dette har blant annet betydning for hvilken tollsats varen får.

Dersom du skal søke om bindende klassifiseringsuttalelse (BKU), må du bruke skjema RD 0009. Du må vedlegge en vareprøve og informasjon om varen (innholdsfortegnelse mv).

Forhåndsuttalelsen er i utgangspunktet bindende i seks år. Tollmyndighetene kan likevel tilbakekalle den dersom

  • det foretas endringer i tolltariffen eller kommentarene,
  • dersom tollmyndighetene eller HS-komiteen i World Customs Organization gir en ulik klassifiseringsuttalelse om samme type vare i en annen sak, eller
  • det følger av forvaltningsloven § 35.

Forhåndsuttalelsen er bare bindende ved fortollinger etter at uttalelsen er gitt. Endringer av evt. uriktige fortollinger som er foretatt før dette tidspunktet følger de vanlige reglene for endring i §§ 12-10, 12-11 og 12-12.

En forhåndsuttalelse om klassifisering som baserer seg på uriktige opplysninger fra søkeren er ugyldig. Fortollinger som er foretatt på grunnlag av ugyldig forhåndsuttalelse er i utgangspunktet også ugyldige, og kan endres etter §§ 12-10 flg.

Ler mer om


Forarbeider til tolloven § 12-13

Ot.prp.nr.58 (2006-2007) side 101

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 15 annet ledd

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)