Gå til innhold

Rettspraksis

Her finner du avgjørelser fra Høyesterett og lagmannsrettene som har betydning på tollrettens område.

 

Tollverdi

 • RG-2003-1222 (Kolberg Motor)
 • LB-2001-1742-1 (Hyundai Auto)
 • LB-2001-3102 (Selected Brands)
 • LB-2004-9512 (Modern Kjolestoffer)
 • LB-2004-67545 (Møller US Import)
 • LB-2008-11968 (Peppercorn)
 • LB-2015-160408 (Swedish Match)
 • LB-2016-77476 (K-Mail/Klingel)
 • LA-2019-72483 (Offspring)
 • LB-2020-10664 (New Wave)

 Særlig grov tollovertredelse

 • Rt-2011-1785
 • Rt-2009-899
 • Rt-2007-1503 (grov)
 • LE-2021-100233

 Straff - Smugling

 • Rt-1994-375
 • Rt-1989-1402
 • Rt-1978-569 (Buksetoll)
 • Rt-1974-62
 • Rt-1974-59
 • HR-2022-1301-A
 • HR-2022-1302-A
 • HR-2022-1303-A
 • LB-2014-93257
 • LB-2019-156981
 • LB-2020-55642
 • LB-2021-81454
 • LB-2021-147717
 • LB-47209

 Straff – valutasmugling

 • Rt-2015-1049
 • LE-2007-138919

 Straff – utførsel – uriktig deklarering

 • Rt-1983-71
 • LB-2013-15323

 Lossetillatelse

 • Rt-1985-1086

 Sjåførs ansvar

 • Rt-1992-650

 Aktsomhetskrav – villfarelse

 • Rt-1992-386

 Tilleggsskatt

 • Rt-2008-1409

 Midlertidig innførsel

 • Rt-2005-117 (Elvebåt)
 • LB-2014-187490

 Cites

 • Rt-2003-634

 Opprinnelse

 • Rt-2003-223
 • RG-2005-1555
 • LB-2016-13420 (straff)

 Beviskrav

 • Rt-1995-1768 (Butt)
 • RG-2003-537 (Hyundai)

 Reisegods

 • RG-2012-170

 Tollfritak – proviantering

 • LB 2011-102468

 Klassifisering

 • LB-2008-113991 (Ferdigretter)

 Rettslig klageinteresse - enkeltvedtak

 • LB-2022-75718 (Gull)