Gå til innhold

Tolletaten godtar skannede og kopier av opprinnelsesbevis

Tolletaten har allerede i en tid godtatt skannende opprinnelsesbevis, herunder opprinnelsessertifikat EUR.1, EUR-MED og Form A.

https://www.toll.no/no/bedrift/import/tollfrihet/to-typer-opprinnelsesbevis/skannede-opprinnelsesbevis/

Nytt er at vi, grunnet den spesielle situasjonen verden er i, godtar også kopier av opprinnelsesbevis, både i svart/hvitt og i farger. Det er dermed ikke krav om at bakgrunnsmønsteret (i farger) på varesertifikatet må være synlig.

Tilsvarende tiltak er innført i andre land, bl.a. EU og EFTA-landene. Det innebærer at utenlandske myndigheter i stor utstrekning vil godta elektroniske kopier av opprinnelsesbevis. Det er derfor ikke nødvendig at norske eksportører møter opp fysisk hos Tolletaten.

Når Norge nå godtar kopier, gjøres det med forutsetning om gjensidighet hos frihandelspartneren. Dersom eksportører opplever at utenlandske tollmyndigheter ikke aksepterer kopier fra Norge, ønsker vi beskjed til post@toll.no.