Gå til innhold

Overgangen til NCTS fase 5 utsettes til 01. november 2023

NCTS fase 5 er en betydelig oppgradering av NCTS med ny teknisk plattform. Denne oppgraderingen har mange avhengigheter knyttet til EU, Tolletatens systemleverandør og våre interne systemer.

På grunn av eksterne utfordringer er Tolletatens testing og dermed mulighet for å verifisere at løsningen fungerer optimalt, betydelig forsinket. Vi har også fått signaler på at det blir knapt med tid for næringslivet og eksterne systemleverandører til å gjennomføre oppgraderinger og tester.

Etter en totalvurdering har Tolletaten besluttet å utsette overgangsdatoen fra fase 4 til fase 5, fra 01.09.23 til 01.11.23. Dette for at overgangen skal kunne skje på en kontrollert måte både for Tolletaten og næringslivet.

Vår anbefaling til systemleverandørene og næringslivet er å fortsette med testaktiviteter som er planlagt og iverksatt. Ved eventuell justering av planene, ta kontakt med Tolletaten.

Her kan du lese mer om NCTS.