Gå til innhold

Nytt skjema i Altinn for pågående sak hos Tolletaten

Fra mandag den 07.06.21 kl 09.00 vil det som hovedregel bli obligatorisk for brukere å benytte det nye digitale skjemaet «pågående sak hos Tolletaten» i Altinn når de skal melde ifra om nye opplysninger i en allerede påbegynt sak med saksnummer hos Tolletaten. Unntaket er dersom saksbehandler ønsker direkte kontakt med bruker via andre kanaler, og der kommunikasjon går via eFormidling.

Skjemaet skal brukes til tilleggsinformasjon i alle typer saker slik som søknad om BKU, søknad om omberegning, tilbakebetaling privatperson m.m. Har du fått et saksnummer hos Tolletaten, benytter du dette skjemaet til å sende inn ny informasjon. Saksnummeret du skal bruke har formatet årstall/saksnummer (fem tall) f.eks 21/12345.

Skjemaet kan brukes av alle importører, eksportører og deres representanter (transportører/speditører mv.) og privatpersoner som har norsk personnummer eller D-nummer. 

Utenlandske aktører uten norsk personnummer eller D-nummer må bruke allerede etablerte kanaler på toll.no - Refund of customs duties and VAT - Norwegian Customs (toll.no)

Merk at skjemaet kun skal brukes når det finnes mer informasjon i saker som allerede har fått et saksnummer og er under behandling hos Tolletaten. 

Slik fungerer løsningen i praksis: 

  • Bruker (eller dennes representant) logger seg inn i Altinn og åpner skjemaet «pågående sak hos Tolletaten» 
  • Bruker fyller inn påkrevde opplysninger, kontrollerer, godkjenner og sender inn skjema i Altinn. 
  • Bruker får en bekreftelse på at skjemaet er sendt inn i Altinn. 

Skjemaet genereres direkte inn i Tolletatens arkivsystem og legger seg under saken henvendelsen gjelder under riktig saksnummer.