Gå til innhold

Nytt skjema i Altinn - Varesertifikat EUR.1

Fra 2. april 2020 tilbyr Tolletaten digital attestering av varesertifikat EUR.1.

Løsningen fungerer ved at man logger seg inn på altinn.no, fyller inn skjemaet, trykker send og varesertifikatet vil bli elektronisk behandlet. Ferdig varesertifikat med dato, tollstempel og underskrift, samt arkivreferanse, vil deretter bli tilgjengelig for utskrift og signering av eksportør. Alle eksportører og deres representanter (transportører/speditører mv.), unntatt privatpersoner, kan benytte den elektroniske løsningen for skjemaet. Kravet er at man må ha rollen som regnskapsmedarbeider i Altinn. Skjemaet kan benyttes hele døgnet.

OBS: Du må skrive ut dokumentet i farger og signere med sted og underskrift i rubrikk 12 for at sertifikatet skal være gyldig.

Varesertifikat EUR.1 er et preferensielt opprinnelsesbevis som kan gi tollfordeler i mottakerlandet og brukes ved eksport av varer til land Norge/EFTA har frihandelsavtale med.

Les mer om opprinnelsesbevis og varesertifikat EUR.1 her:

Her vil du også finne en brukerveileder for hvordan du fyller inn skjemaet på altinn.no.

Tolletaten vil også i en periode fremover godta papirversjonen, men i disse korona-tider ber vi om at sertifikatet sendes til Tvo.Oslo@toll.no for stempling. Les mer om dette her

Skjermbilder fra Altinn