Gå til innhold

Nye tollstedskoder i NCTS og informasjon via Altinn

I forbindelse med Tolletatens omorganisering gjøres det et omfattende arbeide som medfører endringer i forbindelse med NCTS. Transitteringsseksjonen vil gjøre oppmerksom på at endringer av betydning for autorisasjoner (autorisert avsender/mottaker, garantier, osv), samt brev i forbindelse med ordinært etterlysningsarbeid, vil formidles via Altinn. Samtidig som vi vet at en del bedrifter har etablert gode rutiner for bruk av Altinn fra før, ser vi dessverre også at mange henvendelser ikke når fram til dem det vedrører i bedriftene, og forblir ubesvarte. Vi ber derfor om at man etablerer og opprettholder gode rutiner for å følge opp henvendelsene man mottar i denne portalen. 

Det er tidligere publisert at nye tollstedskoder vil være i bruk fra 1/1-2021. Dette korrigeres til at nye koder er i bruk fra 4/1-2021.