Gå til innhold

Nye reviderte opprinnelsesregler i EØS-avtalen

Du kan nå bruke nye reviderte opprinnelsesregler i EØS-avtalen. Reglene er også gitt tilbakevirkende kraft fra 1. september 2021.

EØS-komiteen vedtok 29. april å endre EØS-avtalen protokoll 4 ved å tilføye et nytt tillegg A, se fra side 28 i dokumentet («Appendix A»).

Endringen innfører de reviderte reglene i opprinnelseskonvensjonen (PEM-konvensjonen) for EØS-avtalen. Se omtale av opprinnelseskonvensjonen og de reviderte reglene her. De reviderte opprinnelsesreglene er stort sett enklere enn reglene i den gjeldende PEM-konvensjonen, og kan valgfritt benyttes av eksportørene. Når reglene i tillegg A brukes, må det vises til "transitional rules" i opprinnelsesbeviset, se side 32 og fra side 156 i protokoll 4. Endringen gjelder fra 30. april, men gis tilbakevirkende kraft fra 1. september 2021 for varer med EØS-opprinnelse.

Varer som eksporteres til EU med norsk opprinnelse iht. reglene i den bilaterale frihandelsavtalen Norge-EØF (bl.a. også visse sjømatprodukter) har hatt tilsvarende regler fra 1.september 2021. Det er ingen endringer for disse varene nå.

Endringen berører ikke eksport av varer med opprinnelse iht. «Fiskebrevet» eller iht. EØS-avtalen artikkel 19. Disse varene har egne opprinnelsesregler.