Gå til innhold

Nye koder i TVINN: S1 og S3

Det er opprettet koder for radioaktive legemidler, radioaktive strålekilder og sterke laserpekere.

Innførsel av radioaktive legemidler

Ny kode S1 er opprettet i TVINN. Du skal bruke koden når du innfører radioaktive legemidler som krever tillatelse fra Statens strålevern.
Se § 9 i) i strålevernforskriften
Merk at det i tillegg kreves innførselstillatelse fra Statens legemiddelverk for
radioaktive legemidler. Kodene L3 og S1 skal oppføres i TVINN.

Innførsel og utførsel av sterke radioaktive strålekilder

Ny kode S1 er opprettet i TVINN. Du skal bruke koden når du skal innføre og utføre sterke radioaktive strålekilder som krever tillatelse fra Statens strålevern.
Se § 9 p) i strålevernforskriften

Innførsel og utførsel av sterke laserpekere

Ny kode S3 er opprettet i TVINN. Du skal bruke koden når du skal innføre og utføre sterke laserpekere.

Se § 10 i strålevernforskriften