Gå til innhold

Midlertidig forenklet tollprosedyre for humanitære hjelpesendinger fra Norge til Tyrkia

Tolletaten har innført en midlertidig tollprosedyre for humanitære hjelpesendinger med en verdi på over kr 5 000,- fra Norge til Tyrkia. Prosedyren forenkler tollbehandlingen av slike varer og trer i kraft umiddelbart og er gyldig til 15.08.23.

Ved utførsel av humanitære hjelpesendinger fra Norge til Tyrkia må fører av transportmiddelet fremlegge en fullstendig liste over varene i forsendelsen til norske tollmyndigheter ved grensepassering.

Listen må inneholde følgende informasjon og skrives på engelsk:

Vehicle information:

  • For Trucks: Country of registration and licence plate.
  • For Vessels: Vessel name and agent.
  • For Airplanes: Flight number.

Goods information:

  • Description.
  • Amount.
  • Weight.

I tillegg må fører kunne vise et dokument som opplyser at forsendelsen er en humanitær hjelpesending fra Norge til Tyrkia. Det må også opplyses hvem som er avsender av forsendelsen og hvem som er mottaker. Informasjonen bør utformes på engelsk.

Varelisten og dokument med informasjon om forsendelsens formål, avsender og mottaker må medbringes i minimum 2 – to- kopier. Ett sett med kopier skal avleveres til norsk toll før grensepassering. 

Viktige anbefalinger

  • Følg retningslinjene fra tyrkiske myndigheter om innførsel av humanitær nødhjelp til Tyrkia. notice-regarding-the-customs-procedures-for-relief-items-sent-by-foreign-nations.pdfTrykk her for å lese retningslinjen. (126 kB)
  • Like produkter bør pakkes sammen og merkes på en slik at det er enkelt å gjennomføre en eventuell fysisk kontroll av forsendelsen.
  • Transportmiddelet bør merkes tydelig med «Humanitarian aid to Türkiye»

Informasjon om transport av varene via EU

  • EU tillater at humanitære hjelpesendinger transporteres til Tyrkia via EU. Varene kan deklareres muntlig for midlertidig innførsel, men du må også fylle ut et skjema. Skjemaet er tilgjengelig i COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2015/2446 of 28 July 2015 (UCC-DA i annex 71-01. Du kan ta kontakt med tollmyndighetene i det første EU-landet som du planlegger å reise inn i for mer informasjon.

Prosedyren kan ikke brukes for følgende varer

Misbruk av prosedyren

Vi gjør oppmerksom på at misbruk av prosedyren eller forsøk på utførsel av varer som ikke er omfattet av prosedyren kan bli straffeforfulgt.

Er du usikker på om varen kan utføres under den forenklede prosedyren?

Dersom du er usikker på om varene kan utføres under den forenklede prosedyren, ta kontakt med Tolletaten her. 

Informasjon om humanitære hjelpesendinger med en verdi som er kr 5 000,- eller lavere

Den midlertidige prosedyren vil gjelde forsendelser med en verdi over kr 5000,-. Forsendelser med en verdi som er kr 5 000,- eller lavere er allerede unntatt fra hovedregelen om deklarasjons- melde- og fremleggelsesplikt ved utførsel. Slike lavverdisendinger kan altså utføres fra Norge uten at informasjon om dette blir gitt til Tolletaten. Unntaket gjelder bare for varer som ikke er restriksjonsbelagte eller lisenspliktige.


Prosedyren trer i kraft umiddelbart og gjelder inntil 15.08.23.